Tìm thấy 180 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. E-Business 2001/2002

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut McGraw-Hill/Dushkin 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E200B.

142. Microsoft Office Access 2003 Introductory

Tác giả: Haag, Stephen; James Perry; Stephen Haag.

Ấn bản: BrifeKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Technology Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

143. Management information systems solving business problems with information technology

Tác giả: Post, Gerald V; Anderson, David L. (David Lee).

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

144. Essentials of contemporary management

Tác giả: Jones, Gareth R; George, Jennifer M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Nhan đề song song: Contemporary management.Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 E206S.

145. 101 marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms

Tác giả: Waugh, Troy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons Nhan đề song song: One hundred one marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M450T.

146. There's a customer born every minute P.T. Barnum's amazing 10 "rings of power" for creating fame, fortune, and a business empire today--guaranteed!

Tác giả: Vitale, Joe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 TH200R.

147. Operations management for competitive advantage

Tác giả: Chase, Richard B; Aquilano, Nicholas J; Jacobs, F. Robert.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O-434E.

148. Người giỏi không phải là người làm tất cả Nghệ thuật quản lý giỏi mang lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức của bạn

Tác giả: Genett, Donna M; Nguyên Chương; Việt Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2007Nhan đề song song: If you want it done right, you don't have to do it yourself.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 NG558GI.

149. Managing the demands of work and home

Tác giả: Galginaitis, Carol R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Burr Ridge, Ill. Irwin Professional Pub./Mirror Press 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 640 M105A.

150. Managing services using technology to create value

Tác giả: Davis, Mark M; Heineke, Janelle N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 M105A.

151. An introduction to management science quantitative approaches to decision making

Tác giả: Anderson, David Ray; Sweeney, Dennis J; Williams, Thomas Arthur.

Ấn bản: 8th ed. Annotated instructor's ed., with computer case solutionsKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Minneapolis/St. Paul West Pub. Co. 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-312R.

152. Roundtable viewpoints

Tác giả: Munro, Joyce Huth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Educational leadership.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.2 R435T.

153. The Strategic board the step-by-step guide to high-impact governance

Tác giả: Light, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

154. Marketing management knowledge and skills

Tác giả: Peter, J. Paul; Donnelly, James H.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

155. Environmental management and business strategy leadership skills for the 21st century

Tác giả: Piasecki, Bruce; Fletcher, Kevin A; Mendelson, Frank J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 E203V.

156. Managerial accounting

Tác giả: Garrison, Ray H; Brewer, Peter C; Noreen, Eric W.

Ấn bản: 11th ed. Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. BrewerKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

157. Corporate finance a valuation approach

Tác giả: Benninga, Simon; Sarig, Oded H.

Ấn bản: International ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C434P.

158. Sáng tạo Văn hóa của sự đổi mới không ngừng

Tác giả: Neumeier, Marty; Hải Yến; Quốc Đạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. AlphaBooks & Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 S106T.

159. Cost management a strategic emphasis

Tác giả: Blocher, Edward; Chen, Kung H; Lin, W. Thomas.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C434T.

160. The lazy man's way to riches

Tác giả: Nixon, Richard Gilly; Karbo, Joe.

Ấn bản: Version 3.0Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2005Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 L100Z.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L