Tìm thấy 180 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. The think factory managing today's most precious resource, people!

Tác giả: Conway, Susan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 TH311K.

82. Optimizing factory performance cost-effective ways to achieve significant and sustainable improvement

Tác giả: Ignizio, James P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O-434T.

83. Understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 U512D.

84. Against the grain how to succeed in business by peddling heresy

Tác giả: Stern, Joel M; Ross, Irwin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.6 A100G.

85. Accounting what the numbers mean

Tác giả: Marshall, David H; McManus, Wayne W; Viele, Daniel F.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.3 A101C.

86. Leadership

Tác giả: Pertulla, Kimberly Hopkins; Spreitzer, Gretchen M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

87. Balls! 6 rules for winning today's business game

Tác giả: Venneri, Alexi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2005Nhan đề song song: 6 rules for winning today's business game.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B103L.

88. Billing and collections best practices

Tác giả: Bragg, Steven M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J John Wiley & Sons 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 B309L.

89. How to succeed as an independent consultant

Tác giả: Holtz, Herman; Zahn, David.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 001 H400W.

90. Basic marketing a global-managerial approach

Tác giả: Perreault, William D; McCarthy, E. Jerome.

Ấn bản: 15th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 B100S.

91. Thuật quản lý vốn & lãnh đạo nhân viên

Tác giả: O'loughlin, James; Mạnh Linh; Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 TH504Q.

92. Conversations on success Vol.3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Insight Tennessee 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 C430V.

93. Quản lý dự án phần mềm : Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại

Tác giả: Thạc Bình Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 QU105L.

94. International marketing

Tác giả: Cateora, Philip R; Graham, John L.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 I-311T.

95. National parks and rural development practice and policy in the United States

Tác giả: Field, Donald R; Machlis, Gary E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.78 N110-I.

96. Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

Tác giả: Trần Thị Thu; Vũ Hoàng Ngân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI-108T.

97. Creating business advantage in the information age

Tác giả: Applegate, Lynda M; Austin, Robert D. (Robert Daniel); McFarlan, F. Warren (Franklin Warren).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 CR200T.

98. Oracle database administration for Microsoft SQL server DBAs

Tác giả: Malcher, Michelle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Oracle Press/McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 O-400R.

99. CEO capital a guide to building CEO reputation and company success

Tác giả: Gaines-Ross, Leslie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, New Jersy Wiley 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C205C.

100. Bài giảng công tác xã hội Lý thuyết và thực hành công tác xã hội trực tiếp

Tác giả: Cao Thị Tô Hoài; Hoàng Thị Thu Dung; Phạm Huy Dũng; Trần Hải Bình; Trần Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 301 B103GI.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L