Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Improv yourself business spontaneity at the speed of thought

Tác giả: Keefe, Joseph A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley & Sons, Inc 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 I-310R.

2. Essays in derivatives risk-transfer tools and topics made easy

Tác giả: Chance, Don M.

Ấn bản: 2nd ed., [New ed.]Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 E206S.

3. Preparing for the worst incorporating downside risk in stock market investments

Tác giả: Vinod, Hrishikesh D; Reagle, Derrick P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Hoboken, N.J.] Wiley-Interscience 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 PR206A.

4. Operational risk a guide to Basel II capital requirements, models, and analysis

Tác giả: Chernobai, Anna S; Fabozzi, Frank J; Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester Hoboken, N.J. John Wiley [distributor] Wiley 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 OP200R.

5. Inside the mind of the turtles

Tác giả: Faith, Curtis M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 I311S.

6. Harvard business review on managing external risk

Tác giả: -- Harvard Business School

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2009Nhan đề song song: On managing external risk.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 H109V.

7. Leadership on the line : staying alive through the dangers of change

Tác giả: Heifetz, Ronald A; Linsky, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.3 L200D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L