Tìm thấy 769 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Omnisysrem Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Lan Phương; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

82. Tỷ giá hối đoái Phương pháp tiếp cận và nghệ thuật điều chỉnh

Tác giả: Nguyễn Công Hiệp; Châu Đình Phương; Đỗ Đình Miên; Lê Đình Thu; Lê Hải Mơ; Nguyễn Thị Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 T600GI.

83. Advanced financial accounting

Tác giả: Baker, Richard E.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Ma McGraw-Hill Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A102V.

84. Đầu tư tài chính Bài giảng dùng cho sinh viên chuyên ngành tài chính - kế toán

Tác giả: Vũ Việt Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 Đ125T.

85. Phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Peyrard Josette.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 PH121T.

86. Advanced financial accounting

Tác giả: Baker, Richard E; Richard E. Baker; Valdean C. Lembke.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A100D.

87. Giáo trình kiểm toán tài chính

Tác giả: Lê Thị Hoà; Ngô Trí Tuệ; Nguyễn Quang Quynh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI-108T.

88. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần My way Hospitality Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Trang; Ngô Thị Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

89. Fundamentals of corporate finance

Tác giả: Ross, Stephen A; Jordan, Bradford D; Westerfield, Randolph.

Ấn bản: 8th ed., Standard ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 F512D.

90. Tài chánh công ty Các nguyên tắc căn bản & các áp dụng

Tác giả: Dương Hữu Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh PHương Đông 2011Nhan đề song song: Corporate finance.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103CH.

91. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc SHINEC thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

92. Hướng dẫn thực hiện in, phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn, chứng từ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H561D.

93. 22 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp. Được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản pháp quy mới nhất về kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H103H.

94. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc kế toán trưởng doanh nghiệp quy định mới nhất về kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính thuế, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, chế độ công tác phí, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện đi lại trong doanh n

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 Q523Đ.

95. 101 real money questions the African American financial question and answer book

Tác giả: Brown, Jesse B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2003Nhan đề song song: One hundred one real money questions.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 O430N.

96. Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ)

Tác giả: Larson, Kermit D; Đặng Kim Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

97. Finance Applications & theory

Tác giả: Cornett, Marcia Millon; Adair, Troy A; Nofsinger, John.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 F103N.

98. Danh mục sửa đổi, bổ sung biểu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Ap dụng từ ngày 1-6-1996

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 D107M.

99. Chế độ kế toán Việt Nam Hệ thống tài khoản kế toán, chứng từ và sổ kế toán, báo cáo tài chính, sơ đồ kế toán

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 CH250Đ.

100. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Trọng Đức; Nguyễn Thanh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI-103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103PH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L