Tìm thấy 36 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Điện ảnh truyền hình VINEMATIM Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

2. Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Vũ Hoàng Mai Linh; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

3. Phân tích tình hình tài chính tại công ty dược phẩm OPC Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Phạm Trọng Khánh; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

4. Thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Viettin Bank - Chi nhánh Hoàng Mai Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Lại Ánh Tuyết; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 TH552TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 TH552TR.

5. Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

6. Phân tích cấu trúc tài chính nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty TNHH Hoàng Đức Khóa luận tốt nghiệp ngành:Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

7. Phân tích và hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng)

Tác giả: Trần Minh Chi; Th,s Chu Thị Thu Thủy; Trần Minh Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 PH121T.

8. Quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên Hose Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Hường; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 QU105TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 QU105TR.

9. Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Habada - Thực trạng và giải pháp Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Trần Thái Bảo; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

10. Ứng dụng một số phương pháp định giá cổ phiếu thường cho các công ty ngành điện niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Tống Thị Kim Ngân; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 Ư556D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 Ư556D.

11. Phân tích khả năng thanh toán và một số giải pháp cải thiện khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Vinamilk Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hiệp; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

12. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qảu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

13. Phân tích tài chính công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành tài chính

Tác giả: Đỗ Thị Bích Ngọc; Th.s Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

14. Phân tích và hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần Vincom Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

15. Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh Công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Đỗ Thị Khánh Linh; Chu Thị Thu Thủy; Giải pháp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 C101GI] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 C101GI.

16. Nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Trịnh Anh Việt; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

17. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và giải pháp sử dụng vốn hiệu quả trong Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ngọc Tuệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Hà Oanh; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

18. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Đặng Quang Vũ; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

19. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong thông qua phân tích các chỉ số tài chính Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

20. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Phạm Thị Thùy Linh; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L