Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình kiểm toán tài chính

Tác giả: Lê Thị Hoà; Ngô Trí Tuệ; Nguyễn Quang Quynh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI-108T.

2. Giáo trình kiểm toán tài chính (Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)

Tác giả: Lê Thị Hoà; Nguyễn Quang Quynh; Ngô Trí Tuệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI-108T.

3. Giáo trình kiểm toán tài chính

Tác giả: B.s.: Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ (ch.b.); Phạm Huy Đoán; .

Ấn bản: Xuất bản lần thứ tư, có sửa đổi bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H; Đại học kinh tế Quốc dân, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

4. Giáo trình kiểm toán tài chính

Tác giả: Nguyễn Quang Quynh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657.071 GI-108T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L