Tìm thấy 23 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Thành Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Cung Thị Minh Đức; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 H406T.

2. Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt nam - Chi nhánh Đông Anh Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Phạm Thị Liên; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 H406T.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thế Dũng; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI-103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103PH.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 GI-103P] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 GI-103P.

5. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thường Tín - Chi nhánh Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI-103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103PH.

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất taị ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sơn Động Chuyên đề tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Vũ Đình Huy; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 GI103PH.

7. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho vay kinh doanh trung và dài hạn tại ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Sông Công tỉnh Thái nguyên Chuyên đề tốt nghiệp ngành: Ngân hàng

Tác giả: Vũ Đức Thành; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 N122C.

8. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam - chi nhánh Hai Bà Trưng Chuyên đề tốt nghiệp ngành: Ngân hàng

Tác giả: Phạm Thị Hải Yến; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 N122C.

9. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thắng Lợi Đông Triều (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

10. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Trần Thị Anh; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

11. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Trung (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Diệu Thảo; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

12. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 21, (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Hoàng Thị Quỳnh Mai; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

13. Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt nam - chi nhánh Ba Đình (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Ngân hàng)

Tác giả: Nguyễn Văn Tân; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 N122C.

14. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Constrexim (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Lê Thị Như Quỳnh; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

15. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bảo Long (Khóa luận tốt nghiệp ngành:Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thùy Linh; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

16. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc; Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

17. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Phương Thảo; Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

18. Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng; Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

19. Phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Phạm Anh Tuấn; Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

20. Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Thiết bị y tế Tây Đô (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Phương Mai; Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L