Tìm thấy 46 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản THT Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Phùng Thị Thúy Nga; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H406TH.

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Hợp Thành Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Kim Quang Huy; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần sữa Ba Vì Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Tăng Thị Vân Anh; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và truyền thông (NEO) Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Trần Thanh Thủy; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - NASCO Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Phan Hồng Phương; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 M458S.

6. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc SHINEC thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

7. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH điện tử Thắng Bắc Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Vũ Thị Cẩm Nhung; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

8. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiến Thành Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Vân; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

9. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật hạ tầng Việt Nam thông qua các báo cáo tài chính Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân Hàng

Tác giả: Phạm Thị Thùy Linh; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

10. Hoàn thiện chính sách cổ tức tại công ty cổ phần FPT Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Trần Tuấn Anh; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H406T.

11. Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Lưu Đình Hưng; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

12. Phân tích tình hình tài chính tại Nhà máy Cơ khí mạ Luận văn tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

Tác giả: Hồ Thị Ngọc Anh; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

13. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Việt Mỹ Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Trịnh Thị Khánh Ly; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

14. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

15. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV lâm nghiệp Vân Đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Vũ Toàn Trung; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.5 PH121T.

16. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Lê Phương Thu; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

17. Phân tích tình hình tài chính của công ty Cp xây dựng VVMI Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Trà My; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

18. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần tư vấn năng lượng Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy

Tác giả: Nguyễn Hồng Trang; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

19. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Phan Kim Chi; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

20. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thông qua các báo cáo tài chính Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L