Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 日本語を教えるための第二言語習得論入門 (Chuyên đề tốt nghiệp tâm lý học trong GD tiếng Nhật)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本 Kuroshio 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

2. Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội Sách chuyên khảo dành cho cao học và sinh viên Tâm lý học

Tác giả: Trần Thị Minh Đức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Quốc gia 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

3. Tâm lý học xã hội

Tác giả: Phạm Văn Tư; Nguyễn Xuân Long; Nguyễn Hiệp Thương; Vũ Thị Ngọc Tú; .

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Sư Phạm 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L