Tìm thấy 45 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. MD Anderson manual of psychosocial oncology

Tác giả: Duffy, James D; Duffy, James D; Valentine, Alan D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.196 M000D.

2. The Handbook of school psychology

Tác giả: Gutkin, Terry B; Reynolds, Cecil R.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.15 H105B.

3. Psychology

Tác giả: Gray, Peter (Peter O.).

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Worth Publishers 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

4. The science of psychology an appreciative view

Tác giả: King, Laura A. (Laura Ann).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 SC302C.

5. Health psychology

Tác giả: Taylor, Shelley E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.001 H200P.

6. Educational psychology Classroom update, preparing for PRAXIS and practice

Tác giả: Santrock, John W.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hil 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.15 E200D.

7. The craving cure Break the hold carbs and sweets have on your life

Tác giả: Greenberg, Rena.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.852 TH200C.

8. Beyond feelings a guide to critical thinking

Tác giả: Ruggiero, Vincent Ryan.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.4 B207D.

9. An introduction to psychology

Tác giả: Wallac, Patricia M.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; Massachusetts; burr Ridge.... McGraw Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 I-311T.

10. Abnormal psychology clinical perspectives on psychological disorders

Tác giả: Halgin, Richard P; Whitbourne, Susan Krauss.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.89 A100N.

11. Psychological science

Tác giả: Gazzaniga, Michael S; Gazzaniga, Michael S.

Ấn bản: 2nd Canadian ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York W. W. Norton & Co. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS600CH.

12. Psychology

Tác giả: Gleitman,Henry; Alan J.Fridlund; Henry Gleitman.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton company 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 S600CH.

13. Psychometric theory

Tác giả: Nunnally, Jim C; Bernstein, Ira.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw-Hill 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

14. Exploring psychology

Tác giả: Myers, David G.

Ấn bản: 7th ed., in modulesKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Worth Publishers 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 E207L.

15. Abnormal psychology

Tác giả: Rosenberg, Robin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Worth Publishers 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.89 A100N.

16. Fundamentals of cognitive psychology

Tác giả: Hunt, R. Reed; Ellis, Henry C.-.

Ấn bản: 7th ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153 F512D.

17. The psychology of sales success learn to think like your customer to close every sale

Tác giả: Gschwandtner, Gerhard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.850 TH200P.

18. Psychology Frontiers and applications

Tác giả: Passer, Michael W; Ronald E. Smith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hil 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601O.

19. Coping with stress in a changing world

Tác giả: Blonna, Richard.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.9 C434-I.

20. Introduction to psychology practice test

Tác giả: Landrum, R. Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 I-311T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L