Tìm thấy 63 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Tâm lý học đại cương

Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn(ch.b); Trần Hữu Luyến; Nguyễn Quang Uẩn; Trần Quốc Thành. -- Trần Hữu Luyến , Trần Quốc Thành

Ấn bản: In lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (14). Kho tài liệu: Kho mượn 150.071 T120L.

42. Research methods in psychology : evaluating a world of information

Tác giả: Morling, Beth.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Norton, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150.72 R200S.

43. The science of psychology : modules

Tác giả: King, Laura A; Santrock, John W.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 SC302C.

44. The Cognition : exploring the science of the mind

Tác giả: Reisberg, Daniel.

Ấn bản: Fifth Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton & Co., 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153 C427N.

45. The Cognition workbook : exploring the science of the mind

Tác giả: Reisberg, Daniel.

Ấn bản: Fifth Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton & Co., 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.076 C427N.

46. HBR's 10 must reads on emotional intelligence

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 152.4 H000B.

47. Success as an introvert for dummies

Tác giả: Pastor, Joan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.2 S506C.

48. Make up your mind : a decision making guide to thinking clearly and choosing wisely every time

Tác giả: Mooz, Hal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.83 M100K.

49. Experience psychology

Tác giả: King, Laura A.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 E207P.

50. 日本語を教えるための第二言語習得論入門 (Chuyên đề tốt nghiệp tâm lý học trong GD tiếng Nhật)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本 Kuroshio 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

51. Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội

Tác giả: Trần Thị Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Hà Nội, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 338.4.

52. Giáo trình tâm lý học du lịch

Tác giả: Nguyễn Hữu Thụ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Quốc Gia 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 910.1 GI-108TR.

53. Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội Sách chuyên khảo dành cho cao học và sinh viên Tâm lý học

Tác giả: Trần Thị Minh Đức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Quốc gia 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

54. Tâm lý học xã hội

Tác giả: Phạm Văn Tư; Nguyễn Xuân Long; Nguyễn Hiệp Thương; Vũ Thị Ngọc Tú; .

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Sư Phạm 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

55. Industrial and Organizational Psychology : Research and Practice

Tác giả: Spector, Paul E.

Ấn bản: 6th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Britain: John Wiley & Sons, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158.7 I-311D.

56. Language in mind : an introduction to psycholinguistics

Tác giả: Sedivy, Julie.

Ấn bản: First Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Oxford University Press, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401.9 L106U.

57. Memory, psychology and second language learning

Tác giả: Randall, Mick.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub., 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418 M202-O.

58. Vygotsky's and A.A. Leontiev's semiotics and psycholinguistics : applications for education, second language acquisition, and theories of language

Tác giả: Robbins, Dorothy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Westport, Conn. : Praeger Publishers, 2003Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.071 V600G.

59. Thought and language

Tác giả: Vygotsky, Lev; Kozulin, Alex.

Ấn bản: Translation newly rev. and edited Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1986Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401.9 TH435T .

60. Fundamentals of psycholinguistics

Tác giả: Fernández, Eva M; Cairns, Helen Smith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex [England] ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401.9 F512D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L