Tìm thấy 156 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Free Marketing : 101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp

Tác giả: Cockrum, Jim; Phạm Cẩm Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Sách Alphabook 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M458TR.

122. Hãy là nhà lãnh đạo biết truyền động lực

Tác giả: Leroy Eims; Nguyễn Thị Nhiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Hồng Đức 2014Nhan đề dịch: Strategic management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 H112L.

123. Nhà quản trị thành công

Tác giả: Drucker, Peter F; Nguyễn Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2014Nhan đề dịch: The effective executive.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 NH100QU.

124. Mondo Agnelli : Fiat, Chrysler, and the power of a dynasty

Tác giả: Clark, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 M430D.

125. Getting innovation right : how leaders leverage inflection points to drive success

Tác giả: Kahan, Seth.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 G207T.

126. The millionaire dropout : fire your boss. do what you love. reclaim your life!

Tác giả: Stanzione, Vince.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons; 2013Trạng thái: Không có ĐKCB

127. The millionaire dropout : fire your boss. do what you love. reclaim your life!

Tác giả: Stanzione, Vince.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons; 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 M300L.

128. Say anything to anyone, anywhere : 5 keys to successful cross cultural communication

Tác giả: Cotton, Gayle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.48 S112A.

129. HBR guide to getting the right work done

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Nhan đề song song: Harvard Business Review guide to getting the right work done; Guide to getting the right work done.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 HBR.

130. Guide to managing up and across

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, [2013]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 A100R.

131. A sense of urgency

Tác giả: Kotter, John P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 S203S.

132. Introduction to Entrepreneurship

Tác giả: Kuratko, Donald F.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Canada South-Western Cengage Learning 2009Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

133. The finch effect : the five strategies to adapt and thrive in your working life

Tác giả: Carson, Nacie.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 F311C.

134. Leading culture change in global organizations : aligning culture and strategy

Tác giả: Denison, Daniel R.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

135. The future of value : how sustainability creates value through competitive differentiation

Tác giả: Lowitt, Eric.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F522U.

136. 為什麼只為某些人所挪用

Tác giả: 菲佛; 楊洋; Pfeffer, Jeffrey.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 : 中國人民大學出版社, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150.951 為000什.

137. Playing to win : how strategy really works

Tác giả: Lafley, A. G; Martin, Roger L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PL112G.

138. Bánh răng khởi nghiệp : Đường đến thành công

Tác giả: Ramfelt, Lena; Kjellberg, Jonas; Kosnik, Tom; Viet Youth Entrepreneur.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hồ Chí Minh.; Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2016Nhan đề song song: Gear up: Test your business model potential and plan your path to success.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 B107R.

139. 100 bài tập mang lại lợi thế giúp bạn đào tạo tư duy kinh doanh

Tác giả: Phillips, Charles; Trần Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Trẻ 2017Nhan đề song song: Business Brain trainer.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 M458TR.

140. Khởi nghiệp tinh gọn

Tác giả: Ries, Eric; Nguyễn Dương Hiếu; Trịnh Hoàng Kim Phượng; Đặng Nguyễn Hiếu Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh; NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2018Nhan đề song song: The Lean Startup.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 KH462N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L