Tìm thấy 156 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Building an innovative learning organization : a framework to build a smarter workforce, adapt to change, and drive growth

Tác giả: Sarder, Russell.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 B510L.

142. The connectors : how the world's most successful businesspeople build relationships and win clients for life

Tác giả: Kuzmeski, Maribeth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 C430N.

143. Entrepreneurial you : monetize your expertise create multiple income streams and thrive

Tác giả: Clark, Dorie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; Harvard Business Review Press. 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 E203T.

144. HBR guide to office politics

Tác giả: Dillon, Karen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; Harvard Business School Publishing, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 H000B.

145. The sales boss : the real secret to hiring, training and managing a sales team

Tác giả: Whistman, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 S100L.

146. Negotiating success : tips and tools for building rapport and dissolving conflict while still getting what you want

Tác giả: Hornickel, Jim.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158.5 N200G.

147. Mind+machine : a decision model for optimizing and implementing analytics

Tác giả: Vollenweider, Marc.

Ấn bản: 1 editioKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2016Nhan đề song song: Mind plus machine.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M311D.

148. The Leadership journey : how to master the four critical areas of being a great leader

Tác giả: Burnison, Gary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: ew York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200A.

149. Irrational persistence : seven secrets that turned a bankrupt startup into a $231,000,000 business

Tác giả: Zilko, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Xuất bản: New York: John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 I-200R.

150. Corporate value creation : an operations framework for nonfinancial managers

Tác giả: Karlson, Lawrence C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Wiley, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C434P.

151. How to be happy at work : the power of purpose, hope and friendships

Tác giả: McKee, Annie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 H400W.

152. How to be happy at work : the power of purpose, hope and friendships

Tác giả: McKee, Annie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 H400W.

153. HBR's 10 must reads : the essentials

Tác giả: Drucker, Peter F; Christensen, Clayton M; Porter, Michael E; Goleman, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Nhan đề song song: HBR's ten must reads; Harvard business review's 10 must reads.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 HBR.

154. Leadership That Gets Results

Tác giả: Goleman, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

155. What Makes a Leader

Tác giả: Goleman, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 WH110M.

156. 9 things successful people do differently

Tác giả: Halvorson, Heidi Grant-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Nhan đề song song: Nine things successful people do differently.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158.1 9TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L