Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Tuyển tập văn thơ Phương Đình - Nguyễn Văn Siêu Tập 4

Tác giả: Trần Lê Sáng; Lê Như Duy; Phạm Đức Duật; Phạm Kỳ Nam; Phạm Vân Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.92 T527T.

2. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn; Bùi Việt Thắng; Đoàn Ánh Dương; Nguyễn Hữu Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 NG105N.

3. Tuyển tập văn thơ Phương Đình - Nguyễn Văn Siêu Tập 3

Tác giả: Trần Lê Sáng; Lê Như Duy; Phạm Đức Duật; Phạm Kỳ Nam; Phạm Vân Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.92 T527T.

4. Lục giác sông Hồng 60 bài thơ của sáu nhà thơ đương đại Việt Nam

Tác giả: Dạ Thảo Hương; Cao Việt Dũng; Châu Diên; Dạ Thảo Hương; Hoàng Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2007Nhan đề song song: L' hexagone de Sông Hồng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 L506GI.

5. Đồng tử

Tác giả: Vi Thuỳ Linh.

Ấn bản: In lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb.Văn nghệ 2005Nhan đề song song: Prunelle.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.81 Đ455T.

6. Nguồn cội Thơ

Tác giả: Phạm Bá Nhơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn học 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.81 NG517C.

7. Rimbaud toàn tập Arthur Rimbaud oeuvres completes

Tác giả: Rimbaud, Arthur; Huỳnh Phan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Văn hoá Sài Gòn 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 843 R310B.

8. Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ Tập 1

Tác giả: Đỗ Pháp Thuận; Ngô Chân Lưu; Nguyễn Vạn Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 T527TH.

9. Khung trời mây trắng: thơ

Tác giả: Phạm Bá Nhơn; Phạm Bá Nhơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn học 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.92214 KH513TR.

10. Mặc khách Sài Gòn

Tác giả: Tô Kiều Ngân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 M113K.

11. Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ T. 2

Tác giả: Đỗ Pháp Thuận; Bằng Viêt; Nguyễn Huệ Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.922 T527TH.

12. Nhật ký trong tù : Bản dịch trọn vẹn của Viện Văn học có bổ sung, chỉnh lý

Tác giả: Hồ Chí Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn học 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 NH124K.

13. Một gạch và chuyển động; Cát cháy: Thơ; Tiểu thuyết

Tác giả: Thanh Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 M435G.

14. Anh đom đóm; Quê nội; Ngày tết của xe trâu: Thơ; Tiểu thuyết; Truyện

Tác giả: Võ Quảng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 A107Đ.

15. Bóng chữ; Ngó lời; Hèn đại nhân: Thơ; Tập truyện ngắn

Tác giả: Lê Đạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 B431CH.

16. Mây đầu ô; Thơ văn Quang Dũng; Nhà đồi : Thơ; Bút ký

Tác giả: Quang Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 M126Đ.

17. Ngày đẹp nhất; Đất trắng: Thơ; Tiểu thuyết

Tác giả: Nguyễn Trọng Oánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 NG112Đ.

18. Quê ngoại; Hoa xuân đất Việt; Chân trời cũ; Hồ Dzếnh tác phẩm chọn lọc: Thơ; Tập truyện ngắn

Tác giả: Hồ Dzếnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 QU205NG.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L