Tìm thấy 20 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Standardizing terminology for better communication practice, applied theory, and results

Tác giả: Strehlow, Richard Alan; Wright, Sue Ellen. -- American Society for Testing and Materials

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, PA ASTM 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 601.4 ST105D.

2. Everyday consumer English Dialogues, Reading and practical exercises to build needed English skill

Tác giả: Weissman, Julie; Kleinmann, Howard H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: illinois National textbook company 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 E200V.

3. Appleton & lange practice tests for USMLE step 2

Tác giả: Goldberg, Joel S; tác giả.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.76 A109P.

4. USMLE step 2 practice tests

Tác giả: Goldberg, Joel S.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.76 U500S.

5. Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Tác giả: Beeghly, Dena G; Prudhoe, Catherine M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.1 L314L.

6. Music in theory and practice - Vol.II Workbook

Tác giả: Benward, Bruce; Saker, Marilyn.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 781 M500S.

7. Ethics in social work research: A primer

Tác giả: Gottfried, Kim Strom.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305 E200Th.

8. Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Tác giả: Beeghly, Dena G; Prudhoe, Catherine M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.1 L314L.

9. Laboratory exercise in microbiology

Tác giả: Harley, John P.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 579.3 L100B.

10. Five practices of exemplary leadership

Tác giả: Posner, Barry Z; Kouzes, James M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : John Wiley & Sons Inc; 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 F300V.

11. Practical English Usage : New International (student's)

Tác giả: Swan, Michael; Vargo, Mari.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford... ; Oxford University Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 PR101T.

12. みんなの日本語 初級2 書いて覚える文型練習帳

Ấn bản: 第2版 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 3A Corporation, 2012Nhan đề song song: Minna no Nihongo Shokyu.Nhan đề dịch: Tiếng Nhật sơ cấp .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 み000ん.

13. みんなの日本語 初級1 書いて覚える文型練習帳

Ấn bản: 第2版 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 3A Corporation, 2012Nhan đề song song: Minna no Nihongo Shokyu.Nhan đề dịch: Tiếng Nhật sơ cấp .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 み000ん.

14. みんなの日本語初級 やさしい作文

Ấn bản: 第2版 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 3A Corporation, 2012Nhan đề song song: Minna no Nihongo Shokyuu Yasashi.Nhan đề dịch: Tiếng Nhật sơ cấp .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 み000ん.

15. みんなの日本語 初級II 漢字練習帳

Ấn bản: 第2版 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 3A Corporation, 2012Nhan đề song song: Minna no Nihongo Kanji Workbook II .Nhan đề dịch: Tiếng Nhật sơ cấp .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 み000ん.

16. みんなの日本語 初級I 漢字練習帳

Ấn bản: 第2版 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 3A Corporation, 2012Nhan đề song song: Minna no Nihongo Kanji Workbook I .Nhan đề dịch: Tiếng Nhật sơ cấp .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6 み000ん.

17. 日本語教授法を理解する本  / 実践編 解説と演習

Tác giả: 三牧 陽子.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; バベル・プレス, 1996Nhan đề dịch: Giảng dạy tiếng Nhật .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 NIHO.

18. みんなの日本語 : 初級で読めるトピック

Ấn bản: 第2版 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 3A Corporation, 2016Nhan đề song song: Minna no Nihongo .Nhan đề dịch: Tiếng Nhật sơ cấp .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 み000ん.

19. Oxford Practice Grammar Intermediate : with Answer

Tác giả: Eastwood, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA.; Oxford University Press, 2018Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 0-435P.

20. Virtual Medical Office for Insurance Workbook with Access Card

Ấn bản: 1 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Elsevier, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621 V313T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L