Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thực hành kỹ thuật môi trường một tuần (Chương trình đào tạo cơ bản)

Tác giả: B.s: Nguyễn Duy Bảo; Từ Hải Bằng (ch.b); Nguyễn Tất Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 363.73.

2. Thực hành kỹ thuật môi trường một tháng (Chương trình đào tạo nâng cao)

Tác giả: B.s: Nguyễn Duy Bảo; Từ Hải Bằng (ch.b); Nguyễn Tất Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 363.73.

3. Thực hành dịch tễ học thực địa (Đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa) P1

Tác giả: B.s: Nguyễn Minh Sơn; Trương Việt Dũng; Nguyễn Trần Hiển.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số .

4. Thực hành dịch tễ học thực địa (Đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa) P2

Tác giả: B.s: Nguyễn Minh Sơn; Trương Việt Dũng; Nguyễn Trần Hiển.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số .

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L