Tìm thấy 1140 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. All-star 4

Tác giả: Linda Lee; Lee, Linda; Sherman, Kristin; Sloan, Stephen; Tanaka, Grace.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 A103T.

62. Harrap's French and English business dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago, Ill. McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: French and English business dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.03 H109R.

63. A study on testing grammar of 12th form students at Vietnamese upper secondary schools Granduation thesis

Tác giả: Tran Van Tham; Nguyen Thanh Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

64. A study on some English - Vietnamese cross - cultural differences in refusing Graduation thesis

Tác giả: Ngyễn Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

65. New Headway Elementary Workbook with key

Tác giả: Liz; Soars, John.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207H.

66. Writing skills review

Tác giả: Chance, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Woodland Hills McGraw Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314I.

67. Nụ cười nước Anh Song ngữ Anh - Việt

Tác giả: Hill, L. A.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 N500C.

68. Writer's choice Grammar and composition

Tác giả: Strong, William; Mark Lester; William Strong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York.. McGraw Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 WR314E.

69. Reasoning & writing well a rhetoric, research guide, reader, and handbook

Tác giả: Dietsch, Betty M.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Nhan đề song song: Reasoning and writing well (spine).Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 R200A.

70. Oxford Advanced Learner's dictionary of current English

Tác giả: Hornby, A.S.

Ấn bản: Fifth editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Birtain Oxford University Press 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 O-435A.

71. The gregg reference manual

Tác giả: Sabin, William A; William A. Sabin.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe / McGraw - Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 G314G.

72. A study of ways of expressing past actions in English in comparison and contrast with Vietnamese Graduation thesis

Tác giả: Ngyen Thi Anh Phuong; Ngo Huu Hoang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

73. Test your English Vocabulary in Use Pre - intermediate & intermediate

Tác giả: Redman, Stuart.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà nẵng Đà nẵng 2000Nhan đề song song: Từ vựng tiếng Anh thực hành.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T200S.

74. Luyện dịch Việt - Anh qua những mẩu tin thời sự Luyện dịch Việt - Anh qua những mẫu tin tức

Tác giả: Nguyễn Hữu Dự.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh Niên 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 L527D.

75. Adventures in reading Beginning

Tác giả: Billings, Henry; Billings, Melissa; Newman, Christy M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 A102V.

76. A handbook of Classroom English

Tác giả: Hughes, Glyn S.

Ấn bản: 13thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China Oxford University 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 A100H.

77. Games for grammar practice A resource book of grammar games and interactive activities

Tác giả: Zaorob, Maria Lucia; Chin, Elizabeth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University Press 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 G104E.

78. Literature in language teaching and learning

Tác giả: Paran, Amos.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Alexandria, Va Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.0071 L314E.

79. Mẫu thư tín. Thư tín thương mại tiếng Anh

Tác giả: Trần Anh Thơ.

Ấn bản: Tái bản có bổ sung và sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Văn hoá thông tin 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 371.8 TR.121.

80. Exploring grammar in context Upper - intermediate & Advanced

Tác giả: Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 EXPL400R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L