Tìm thấy 16 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 136 best model essays Các bài luận mẫu hay nhất

Tác giả: Nandy, Milon; Lê Hiền Thảo; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 M458TR.

2. Cambridge Practice test for Ielts 2 With answers edition T. 2

Tác giả: Jakeman, Vanessa; Clare McDowell; Nguyễn Văn Phước; Vũ Tài Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đà nẵng 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C104P.

3. Cambridge Practice test for Ielts 1 Self - study edition T. 1

Tác giả: Jakeman, Vanessa; Clare McDowell; Nguyễn Văn Phước; Vũ Tài Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đà nẵng 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C104P.

4. Toefl grammar flash The quick way to build grammar power

Tác giả: Broukal, Milada; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T420G.

5. Cracking the toefl CBT

Tác giả: Miller, George.S; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. HCM Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 CH561TR.

6. Ielts practice tests: Plus

Tác giả: Jakeman, Vanessa; Clare McDowell; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 CH561TR.

7. Writing from within

Tác giả: Kelly, Curtis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho mượn 421 K600N.

8. Cracking the toefl CBT

Tác giả: Miller, George.S; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 CH561TR.

9. Toefl grammar flash The quick way to build grammar power

Tác giả: Broukal, Milada; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T400G.

10. IELTS reading tests

Tác giả: Carter, Sam Mc; Ash, Judith; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 I300R.

11. Handbook of more Business letters The most effective & Practical Business letters

Tác giả: Poe, Ann.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà Nẵng Đà Nẵng 2003Nhan đề song song: Tuyển tập thư tín thương mại hiện đại.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 420 TH550T.

12. English Vocabulary in Use Upper - intermediate

Tác giả: McCathy, Michael; Felicity O' Dell; Lê Hiền Thảo; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 E204L.

13. 101 mẫu sơ yếu lý lịch thực tế và hiệu quả nhất 101 best practivel & effective CV - Resume's - conver letters, smart tips for Jobs at all levels

Tác giả: Block, Jay A; Betrus, Michael; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.14 M458TR.

14. Cambridge Practice test for Ielts 3 Self - study edition T.3

Tác giả: Jakeman, Vanessa; Clare McDowell; Nguyễn Văn Phước; Vũ Tài Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đà nẵng 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C104P.

15. TOEFL test of English as a foreign language

Tác giả: Sullivan, Patricia Nobel; Gail Abel Brenner; Grace yi Qiu Zhong; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T420T.

16. English Vocabulary in Use Intermediate

Tác giả: Redman, Stuart.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2000Nhan đề song song: Từ vựng tiếng anh thực hành.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 E200L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L