Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Black beauty

Tác giả: Sewell, Anna.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

2. Fluency in English An intergrated course for advanced students

Tác giả: Alexander, L.G; Hoàng Văn Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb Thanh Niên 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

3. Language arts today Glade 7

Tác giả: Ann, MCCallum.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Macmillan 1990Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

4. In our own Words Teacher's manual Student Writers at Work

Tác giả: Mlynarczyk, Rebecca; Haber, Steven B.

Ấn bản: 3 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge university press 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

5. English Literature

Tác giả: Cortes.L; N.Nikifova; O. Soudlenkova.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

6. Nụ cười nước Anh Song ngữ Anh - Việt

Tác giả: Hill, L. A.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 N500C.

7. Luyện thi chứng chỉ A & B tiếng Anh

Tác giả: Mai Khắc Hải; Mai Khắc Bích.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh Niên 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

8. 200 Bài luận Tiếng Anh For all purposes topisc - Levels

Tác giả: Đặng Kim Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 H103TR.

9. Build your vocabulary 3 Trình độ nâng cao T.3

Tác giả: Flower, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1997Nhan đề dịch: Học từ vựng tiếng Anh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [425 B510Y] (1 ).
Kho tài liệu: Kho mượn 425 B510Y.

10. Giao tiếp Tiếng Anh thế kỷ 21 Học đàm thoại Anh ngữ

Tác giả: Tuyết Sơn; Hồng Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 GI108T.

11. Build your vocabulary 2 Trình độ trung cấp T. 2

Tác giả: Flower, John; Michael Berman; Nguyễn Thành Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp.Hồ Chí Minh 1997Nhan đề song song: Học từ vựng tiếng Anh.Nhan đề dịch: Học từ vựng tiếng Anh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [425 B510Y] (1 ).
Kho tài liệu: Kho mượn 425 B510Y.

12. Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

Tác giả: Nguyễn Trùng Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Thanh Hóa. Thanh Hóa 2006Nhan đề song song: Essentials of English grammar.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

13. Mỗi ngày một bài học từ vựng Tiếng Anh

Tác giả: Lê Văn Sự.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2005Nhan đề song song: Improve Your Vocabulary Everyday.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 M452NG.
  (1 phiếu)
14. Vocabulary connections Book 2: word parts

Tác giả: Reynolds, Marianne C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGrawHill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418 V419A.

15. English guides linking words

Tác giả: Chalker, Sylvia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb.Tp. HCM 2001Nhan đề song song: Từ nối trong tiếng Anh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 E204G.

16. Mạo từ tiếng Anh

Tác giả: Berry, Roger; Nguyễn Thành Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 1997Nhan đề song song: Mạo từ tiếng Anh:= Acticles.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 M108T.

17. A writer's resource a handbook for writing and research

Tác giả: Maimon, Elaine P; Peritz, Janice; Yancey, Kathleen Blake.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 WR314E.

18. Những bài mẫu tiếng Anh - Practice and progress An integrated course for pre-intermediate students

Tác giả: Alexander, L.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb Thanh Niên 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

19. Cliffs toefl Preparation guide Test of English as a foreign language Preparation guide

Tác giả: Pyle, Michael A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 CL300F.

20. Phương pháp học tiếng Anh tốc hành: Phần cơ bản

Tác giả: Mạnh Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách Khoa 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 PH561PH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L