Tìm thấy 174 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Sách bài tập

Tác giả: Cho Hang Rok; Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan; Lê Thị Thu Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Korea Foundation, 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

162. Easy Korea 1

Tác giả: Eom Ho Youl.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Hangul Park, 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

163. 혼자 공부하는 한국어

Tác giả: Kim Jung Seob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Trường đại học Kyung Hee. , 2006Nhan đề dịch: Tự học Tiếng Hàn .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

164. 경희 한국어 듣기 1

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Hawoo Publishing Inc. 2015Nhan đề song song: Get It Korean Listening 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 1.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

165. New Sogang Korean 6 : Student's Book

Tác giả: Yu Gi Pong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Viện văn hóa Quốc tế Đại học Sogang. 2015Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sogang - Đọc 6.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

166. 베트남 개황

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Human culture Arirang, 2017Nhan đề dịch: Giới thiệu về Việt Nam.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

167. 세종한국어 8

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 8.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 8.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

168. 한국문학개론

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Saemoonsa, 2015Nhan đề dịch: Giới thiệu văn học Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

169. 한국문화 다시 읽기 1

Tác giả: Im Jong Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Quốc học, 2016Nhan đề dịch: Đọc lại văn hóa Hàn Quốc 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

170. 21세기 최고의 전문직, 통역 번역사에 도전하라!

Tác giả: Choi Jung Hwa; An minh young (dịch).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Nexus, 2015Nhan đề dịch: Chuyên nghiệp tốt nhất trong thế kỷ 21 là Thông dịch viên.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.7.

171. 번역 첫걸음 내딛기

Tác giả: Choi Hee Seob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Đông-In, 2006Nhan đề dịch: Bước đầu tiên của Biên Dịch.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

172. 21세기 최고의 전문직 통역 - 번역사에 도전하라

Tác giả: Cho Jung hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Nexus, 2010Nhan đề dịch: Chuyên nghiệp tốt nhất trong thế kỷ 21 là Thông dịch viên .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

173. 국어어휘론, 박이정출판사

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Park Ijung , 2016Nhan đề dịch: Khái luận về từ vựng học tiếng Hàn.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

174. 통역의 이해

Tác giả: Ji Hye Kang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국문화사, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L