Tìm thấy 87 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. 외국인을위한한국어발음 2

Tác giả: 서울대학교 언어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한글파크, 2016Nhan đề dịch: Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

42. 외국인을위한한국어발음 1

Tác giả: 서울대학교 언어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한글파크, 2016Nhan đề dịch: Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

43. 세종한국어 7

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2017Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 7.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 7.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

44. 세종한국어 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 2.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

45. TOPIK II 쓰기, 이 책으로 끝!

Tác giả: Seong Ha Jun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hawoo, 2017Nhan đề song song: TOPIK 2 Writing.Nhan đề dịch: TOPIK II- Kỹ năng viết.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

46. 대조언어학

Tác giả: Oh Miyoung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: J&C, 2007Nhan đề dịch: Ngôn ngữ học đối chiếu.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

47. 표준 국어문법론

Tác giả: Nam Gishim; Go Yeong geun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Park Ijung, 2007Nhan đề dịch: Ngữ pháp quốc ngữ tiêu chuẩn.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

48. 대조언어학, 소통출판사

Tác giả: Heo Yong; Kim Seon Jung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 소통출판사, 2016Nhan đề dịch: Ngôn ngữ học đối chiếu.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

49. 서강 한국어 말하기 6

Tác giả: Kim Sung hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 서강대 학교 국립 문화 연구소, 2015Nhan đề song song: Sogang Korean speaking.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sogang - nói 6, .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

50. 일반 통번역 이론 기초

Tác giả: Katharina Reiß; An Minh Young.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 외부 언어 2010Nhan đề dịch: Chuyên nghiệp tốt nhất trong thế kỷ 21 là Thông dịch viên .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

51. 한국어 학습자 를 위한 한국 예절 과 문화

Tác giả: Katharina Reiß; Shin Hochol và cộng sự.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Sotong 2014Nhan đề dịch: Văn hóa và lễ nghi của Hàn Quốc (dành cho người học tiếng Hàn.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

52. 문화로배우는한국어 2

Tác giả: 저자 순천향대학교 한국어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Bogos, 2009Nhan đề dịch: Học tiếng Hàn qua văn hóa 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

53. 문화로배우는한국어 1

Tác giả: 저자 순천향대학교 한국어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Bogos, 2009Nhan đề dịch: Học tiếng Hàn qua văn hóa 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

54. 한국 의 옛날 이야기 로 배우는 한국어, 한국 문화

Tác giả: Lee Eun Ja; 저자 순천향대학교 한국어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Yokrak , 2017Nhan đề dịch: Học tiếng Hàn- văn hóa Hàn qua các câu chuyện xưa của Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

55. 한국인은 왜그럴까요?

Tác giả: Choi Junsik.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Dose, 2016Nhan đề dịch: Người Hàn sao lại như vậy?.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

56. 교실밖 2000년서울이야기

Tác giả: Shin Hyon Bae.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim, 2015Nhan đề dịch: Câu chuyện Seoul những năm 2000.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

57. 고등학교사회

Tác giả: Heo Woo Gung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 교학사, 2004Nhan đề dịch: Giáo trình Xã hội Hàn Quốc THPT.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

58. 노래로 배우는 한국어

Tác giả: Lee Seon Mi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hawoo, 2015Nhan đề dịch: Học tiếng Hàn qua các bài hát.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

59. 독서와 문법

Tác giả: Lee Sam Hyeong; Kim Jong Shin; Kim Changwon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Ji Hee Sa 2015Nhan đề dịch: Đọc sách và ngữ pháp.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

60. 먼나라이웃나라

Tác giả: Lee Won bok.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 김영사, 2017Nhan đề dịch: Đất nước xa, đất nước láng giềng Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L