Tìm thấy 82 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. 이야기 보따리 삼국시대 (918-1392) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2015Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Cao Ly.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

62. 무료배송 이야기 보따리 조선시대(1392-1910) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2011Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Josun.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

63. Business Korean

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Yonsei University Press, 2002Nhan đề dịch: 비즈니스 한국어.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

64. Luyện Tập Nâng Cao Năng Lực Dịch Hàn-Việt, Việt-Hàn

Tác giả: Nghiêm Thị Thu Huong; Lee kye Sun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Mun-Ye-Lim, 2015Nhan đề dịch: 한국어 베트남어 번역능력향상 워크북.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

65. Hội thoại đàm phán thương mại Hàn - Việt

Tác giả: Lã Thị Thanh Mai; Trần Thị Hường; Đỗ Thuý Hằng; Kim Dong Huyn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Từ điển bách khoa 2012)Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

66. 문서 서식작성의 모든것

Tác giả: Viện nghiên cứu kinh tế Moohan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Chung Lim, 2010Nhan đề dịch: Những bài Thư tín thương mại .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

67. 살아있는 한국어 : 한자성어

Tác giả: Kim Sun Jung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Languae Plus, 2006Nhan đề dịch: Thành ngữ Chữ Hán-Hàn .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

68. 서식문례와 공식 인사말 700선

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Sung Son Seok Wan, 2010Nhan đề dịch: 700 bài Thư tín thương mại .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

69. 롯데 슬럼프없는성장

Tác giả: Ha ji hae.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Wizdom House, 2011Nhan đề dịch: Lotte phát triển mà chưa bao giờ Sự sụt giảm .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

70. 한자와 언어생활

Tác giả: Park Jae min; Jo Sehuyng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Park I Jung, 2017Nhan đề dịch: Chữ Hán và ngôn ngữ trong đời sống .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

71. 고급 한국어, 회화

Tác giả: Ban biên soạn Giáo trình Hàn Quốc học.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Đại học SEOUL, 2005Nhan đề dịch: Hội thoại Tiếng Hàn Cao cấp.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

72. 한국어 속담 한자성어

Tác giả: Viện nghiên cứu Giáo dục Hàn Quốc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean: Dong yang books,, 2015Nhan đề dịch: Tục ngữ và thành ngữ Chữ Hán-Hàn .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

73. 한자능력검정용 3500자

Tác giả: Park Haejung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean: Jung jin, 2006Nhan đề dịch: Kiểm tra năng lực chữ Hán-Hàn 3500.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

74. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Sách bài tập

Tác giả: Cho Hang Rok; Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan; Lê Thị Thu Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Korea Foundation, 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

75. Easy Korea 1

Tác giả: Eom Ho Youl.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Hangul Park, 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

76. 혼자 공부하는 한국어

Tác giả: Kim Jung Seob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Trường đại học Kyung Hee. , 2006Nhan đề dịch: Tự học Tiếng Hàn .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

77. New Sogang Korean 6 : Student's Book

Tác giả: Yu Gi Pong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Viện văn hóa Quốc tế Đại học Sogang. 2015Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sogang - Đọc 6.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

78. 베트남 개황

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Human culture Arirang, 2017Nhan đề dịch: Giới thiệu về Việt Nam.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

79. 세종한국어 8

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 8.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 8.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

80. 한국문학개론

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Saemoonsa, 2015Nhan đề dịch: Giới thiệu văn học Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L