Tìm thấy 82 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 경희 한국어 듣기 2

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Hawoo Publishing Inc. 2015Nhan đề song song: Get It Korean Listening 2.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 2.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

2. 경희 한국어 듣기 5

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Hawoo Publishing Inc. 2015Nhan đề song song: Get It Korean Listening 5.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 5.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

3. 경희 한국어 읽기 6

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Reading 6.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 6.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

4. 경희 한국어: 듣기 3

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean: Hawoo Publishing Inc. , 2016Nhan đề song song: Get it Korean : listening 3.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 3.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

5. 경희 한국어: 말하기. 3

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean: Hawoo Publishing Inc. , 2016Nhan đề dịch: Get it Korean : speaking 3.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

6. 경희 한국어 쓰기. 1

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2016Nhan đề song song: Get it Korean Writing 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 1.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

7. 알토란 한국어 문법 1 : (초급)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 소통 2014Nhan đề dịch: My Korean Grammar 1: Elementary level.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

8. 세종한국어 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 1 .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

9. 한국어 1

Ấn bản: 2 nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Two ponds 2016Nhan đề song song: Korean 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

10. 경희 한국어 쓰기. 6

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Writing 6 .Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 6.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

11. 한국어 3

Ấn bản: 2 nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Two ponds 2015Nhan đề dịch: Korean 3.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

12. 세종한국어 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 3.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 3.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

13. 세종한국어 2 연세 대학한국어 어휘 문법 : 초급1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 연세대학교 대학출판문화원 2016Nhan đề song song: Tiếng Hàn Kyunghee - Ngữ pháp 2.Nhan đề dịch: Yonsei Academic Korean II : Vocabulary & Grammar / Beginning 2 .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

14. Easy Korean for Foreigners 2 - Workbook

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Language Plus. 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

15. Easy Korean for Foreigners 1 - Workbook

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Hanguel Park, 2015Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

16. 세종한국어 5

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề dịch: Sejong Korean. Book 5.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

17. 한국어 글쓰기의 실제

Tác giả: Lee Jeong Hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 Hawoo 2007Nhan đề dịch: Tiếng Hàn cho du học sinh - Kỹ năng viết.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

18. 고전 문학 과 한국어, 한국 문화 교육

Tác giả: 한국고전연구학회.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; 태학사, 2017Nhan đề dịch: Văn học cổ điển và tiếng Hàn .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

19. 아리랑-천년의 노래

Tác giả: 오주영; 유기훈.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; Sang suri 2015Nhan đề dịch: ARIRANG.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

20. 온달 이야기 : 우리가 정말 알아야 할 우리 고전

Tác giả: Cho Hyun Hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; Huyn am sa 2011Nhan đề dịch: Kể chuyện Ondal.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L