Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 경희 한국어 듣기 2

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Hawoo Publishing Inc. 2015Nhan đề song song: Get It Korean Listening 2.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 2.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

2. 경희 한국어 듣기 5

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Hawoo Publishing Inc. 2015Nhan đề song song: Get It Korean Listening 5.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 5.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

3. 경희 한국어 듣기 6

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Hawoo Publishing Inc. 2015Nhan đề song song: Get It Korean Listening 6.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 6.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

4. 21세기 최고의 전문직, 통역 번역사에 도전하라!

Tác giả: Choi Jung Hwa; An minh young (dịch).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Nexus, 2015Nhan đề dịch: Chuyên nghiệp tốt nhất trong thế kỷ 21 là Thông dịch viên.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.7.

5. 번역 첫걸음 내딛기

Tác giả: Choi Hee Seob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Đông-In, 2006Nhan đề dịch: Bước đầu tiên của Biên Dịch.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

6. 21세기 최고의 전문직 통역 - 번역사에 도전하라

Tác giả: Cho Jung hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Nexus, 2010Nhan đề dịch: Chuyên nghiệp tốt nhất trong thế kỷ 21 là Thông dịch viên .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

7. 국어어휘론, 박이정출판사

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Park Ijung , 2016Nhan đề dịch: Khái luận về từ vựng học tiếng Hàn.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L