Tìm thấy 174 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Interpretation and Translation

Tác giả: Choi Jung Hwa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 Shin-Lôn 2004Nhan đề dịch: Lý Thuyết Dịch cơ bản.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

102. 고전 문학 과 한국어, 한국 문화 교육

Tác giả: 한국고전연구학회.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; 태학사, 2017Nhan đề dịch: Văn học cổ điển và tiếng Hàn .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

103. 아리랑-천년의 노래

Tác giả: 오주영; 유기훈.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; Sang suri 2015Nhan đề dịch: ARIRANG.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

104. 온달 이야기 : 우리가 정말 알아야 할 우리 고전

Tác giả: Cho Hyun Hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; Huyn am sa 2011Nhan đề dịch: Kể chuyện Ondal.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

105. 유학생을 위한 경영무역 한국어

Tác giả: Lee Kwansik.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; Park I Jung 2012Nhan đề dịch: Giáo trình tiếng Hàn doanh nghiệp cho du học sinh.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

106. 경희 한국어 쓰기. 2

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Writing 2 .Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee - Viết 2.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

107. 경영한국어

Tác giả: Kang Hyeon Hwa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국; Da lakwon 2007Nhan đề dịch: Giáo trình tiếng Hàn doanh nghiệp cho du học sinh.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

108. 세종한국어 1 /연세 대학한국어 어휘 문법 : 초급1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 연세대학교 대학출판문화원 2016Nhan đề song song: Yonsei Academic Korean I : Vocabulary & Grammar / Beginning 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Yonsei Từ vựng và ngữ pháp sơ cấp 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

109. 한국어 2

Ấn bản: 2 nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Two ponds 2016Nhan đề song song: Korean 2.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

110. 경희 한국어 쓰기. 4

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Writing 4.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 4.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

111. 한국어 4

Ấn bản: 2 nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Moojinmedia 2016Nhan đề song song: Korean 4.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn 4.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

112. 세종한국어 4

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 4.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 4.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

113. 성신 한국어 중급

Tác giả: Kang Seon Hwa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Sung Shin 2014Nhan đề song song: Sung Shin Korea book.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sung Shin – Trung cấp 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

114. 관광학 개론

Tác giả: Kang Ikjun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Sam Yong sa 2009Nhan đề song song: Introduction to tourism.Nhan đề dịch: Khái quát về Du lịch .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

115. 관광자원 해설론

Tác giả: Kim jae kwan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Huyng seol 2005Nhan đề dịch: Tài nguyên Du lịch.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

116. 베트남 들여다보기

Tác giả: Jo Jaehyun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한국외국어대학교 2008Nhan đề dịch: Lịch sử Du lịch Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

117. 경희 한국어 듣기 4

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea Hawoo Publishing Inc. 2015Nhan đề song song: Get It Korean Listening 4.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 4.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

118. 살아있는 한국어: 관용어

Tác giả: Kim Seon Jung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hangeul Park 2017Nhan đề song song: Living idiom: Korean.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn sống động qua Quán dụng ngữ.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

119. 살아있는한국어-속담

Tác giả: Kim Seon Jung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hangeul Park 2017Nhan đề song song: Living Korean Language with Proverbs.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn sống động qua Tục ngữ .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

120. 한국어 읽기

Tác giả: Jo Hyeon Yong; Kim Yong Ye.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hawoo, 2008Nhan đề dịch: Tiếng Hàn dành cho du học sinh – Kỹ năng đọc,.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L