Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 汉语中级教程 (第一册)

Tác giả: 杜荣.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京大学出版社; 2007Nhan đề dịch: Intermediate Chinese Course/ Part 1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 F103T.

2. 初级汉语口语 (第2册)

Tác giả: 戴桂芙; 刘立新,; 李海燕.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京大学出版社; 2007Nhan đề dịch: Elementary Spoken Chinese vol.2 .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 I-311C.

3. 初级汉语口语 (上册)

Tác giả: 戴桂芙; 刘立新,; 李海燕.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京大学出版社; 2007Nhan đề dịch: Elementary Spoken Chinese vol.1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 E200S.

4. 汉语中级教程 (第2册)

Tác giả: 杜荣.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京大学出版社; 2007Nhan đề dịch: Intermediate Chinese Course/ Part 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 I-311C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L