Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Introduction to mass communication media literacy and culture

Tác giả: Baran, Stanley J.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Introduction to mass communication media literacy and culture

Tác giả: Baran, Stanley J.

Ấn bản: Updated media enhanced 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Mass media in a changing world history, industry, controversy

Tác giả: Rodman, George R.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Introduction to mass communication media literacy and culture

Tác giả: Baran, Stanley J.

Ấn bản: Updated 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Fundamentals of media effects

Tác giả: Bryant, Jennings; Thompson, Susan.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Introduction to mass communication media literacy and culture

Tác giả: Baran, Stanley J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Introduction to mass communication : media literacy and culture

Tác giả: Baran, Stanley J.

Ấn bản: Updated 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L