Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Business communication building critical skills

Tác giả: Locker, Kitty O; Kaczmarek, Stephen Kyo.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

2. Basic business communication skills for empowering the internet generation

Tác giả: Lesikar, Raymond Vincent; Flatley, Marie Elizabeth.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B100S.

3. Business and administrative communication

Tác giả: Locker, Kitty O.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

4. Business communication building critical skills

Tác giả: Locker, Kitty O; Kaczmarek, Stephen Kyo.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

5. Business communication making connections in a digital world

Tác giả: Lesikar, Raymond Vincent; Flatley, Marie Elizabeth; Lesikar, Raymond Vincent; Rentz, Kathryn.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

6. Join the conversation how to engage marketing-weary consumers with the power of community, dialogue, and partnership

Tác giả: Jaffe, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 J428N.

7. Effective organisational communication : perspectives, principles and practices

Tác giả: Blundel, Richard; Ippolito, Kate.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow, England ; New York : FT Prentice Hall, 2008Nhan đề song song: Effective organizational communication.Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 E201F.

8. Business communication today

Tác giả: Bovée, Courtland L; Thill, John V.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Pearson 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 B500S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L