Tìm thấy 253 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Giáo trình xã hội học văn hoá

Tác giả: Mai Thị Kim Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 306.4 GI-108T.

122. Vai trò Unesco trong thế kỷ XXI

Tác giả: Koichiro Matsuura; Chu Tiến Ánh; Lại Đức Khái; Đặng Trần Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội ; Hiệp hội Câu lạc bộ Unesco Việt Nam 2005Nhan đề dịch: : = The role oUnesco in the twenty-first century = Le rôle de l'Uneso au XXI siècle.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.43 V103TR.

123. Nghiên cứu hàm ý văm hóa con số trong tiếng Hán hiện đại - So sánh với tiếng Việt (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Nguyễn Hương Chà; Phạm Ngọc Hàm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 NGH305C.

124. Sơ lược về ảnh hưởng của yếu tố văn hóa trong quá trình dịch ngôn ngữ quảng cáo (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Nguyễn Vân Anh; Nguyễn Văn Đổng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 S460L.

125. Tìm hiểu sơ lược về văn hóa đặt tên của người Trung Quốc (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Trần Ngọc Yến; Nguyễn Văn Đổng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 T310H.

126. Giáo trình văn hóa ẩm thực

Tác giả: Hoàng Minh Khang; Lê Anh Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 394.1 GI-108TR.

127. Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival

Tác giả: Hofstede, Geert H; Hofstede, Gert Jan; Minkov, Michael.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010Nguồn trực tuyến: Publisher description | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho đọc T1 306 C510T.

128. Traditions & encounters : a global perspective on the past

Tác giả: Bentley, Jerry H; Ziegler, Herbert F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Nhan đề song song: Traditions and encounters.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 TR100A.

129. Giáo trình văn hóa du lịch

Tác giả: Hoàng Văn Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2015Trạng thái: Không có ĐKCB

130. Giáo trình văn hóa du lịch

Tác giả: Hoàng Văn Thành; Nguyễn Hữu Hải (ch.b.); Đặng Khắc Ánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 306.4 GI-108TR.

131. 外国人汉语学习难点 全解析 (第一册)

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京語言大學出版社出版發行 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

132. 汉字五千年

Tác giả: 刘慧清.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 星出版社 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000字.

133. 汉语与文化交际 (修订本)

Tác giả: 杨德峰.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

134. 怎样与中国人打交道 (下)

Tác giả: 徐振亚.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 华语教学出版社 2009Nhan đề dịch: The way we communicate vol.2 .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 W1112W.

135. 怎样与中国人打交道 (上)

Tác giả: 徐振亚.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 华语教学出版社 2009Nhan đề dịch: The way we communicate vol.1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 W112W.

136. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh)

Tác giả: Phùng Thị Thanh Mai; Th.s: Lê Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 X126D.

137. Say anything to anyone, anywhere : 5 keys to successful cross cultural communication

Tác giả: Cotton, Gayle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.48 S112A.

138. Traditions & encounters : a global perspective on the past (Vol 2: From 1500 to the present)

Tác giả: Bentley, Jerry H; Ziegler, Herbert F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, [2011]-Nhan đề song song: Traditions and encounters.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 TR100D.

139. Introduction to mass communication : media literacy and culture

Tác giả: Baran, Stanley J.

Ấn bản: Updated 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.23 I-312TR.

140. Traditions & encounters : a global perspective on the past

Tác giả: Bentley, Jerry H; Ziegler, Herbert F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, [2011]-Nhan đề song song: Traditions and encounters.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn [909.82 TR100D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L