Tìm thấy 253 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Chuyện thời chúng ta đang sống Tập bài viết chọn lọc

Tác giả: Lê Hưng; Nguyễn Hữu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 306.209 CH527TH.

62. Core concepts in cultural anthropology

Tác giả: Lavenda, Robert H; Schultz, Emily A.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306 C400R.

63. 乡村之旅

Tác giả: 郭焕成; 任国柱; 吕明伟.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 乡000村.

64. Sociology matters

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

65. Sociology

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

66. Traditions encounters - Vol. C: From 1750 to the present A global perspective on the past

Tác giả: Bentley, Jerry H; Ziegler, Herbert F.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909.82 TR100D.

67. Vietnamese studies: No.17 - 1987 (87)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1993Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

68. 与马可·波罗同行

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 与000马.

69. Best contemporary Jewish writing

Tác giả: Learner, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808 B200S.

70. Applying cultural anthropology An introductory reader

Tác giả: Brown, Peter J; Podolefsky, Aaron.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 A109L.

71. Some American - Vietnamese cross - cultural differences in using title and names to address Graduation thesis

Tác giả: Nguyen Thanh Thuy; Huynh Thi Ai Nguyen; Pham Hoang Nguyen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 S429E] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 S429E.

72. Giáo trình xã hội học đại cương

Tác giả: Lương Văn Úc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 GI-108TR.

73. Western civilizations their history & their culture

Tác giả: Coffin, Judith G; Stacey, Robert C.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909.098 W207T.

74. Văn hóa người Chăm H Roi

Tác giả: Lê Thế Vịnh; Lê Thế Vịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân Trí 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597.55 V115H.

75. The intersection of cultures multicultural education in the United States and the global economy

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.117 i-312T.

76. Khu di tích Cổ Loa lịch sử - văn vật

Tác giả: Nguyễn Doãn Tuân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 911.597 31 KH500D.

77. Đối thoại giữa các nền văn hoá

Tác giả: Sénghor, Leopold Sédar; Hoàng Thạch; Ngô Hữu Long; Nguyễn Việt Liên; Trịnh Thu Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thế giới 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 306 Đ452TH.

78. Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam

Tác giả: Phạm, Nhân Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.597 V115H.

79. Từ điển văn hóa bách khoa Trung tâm dịch thuật thực hiện

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Thông tin; The Wordsworth 2004Nhan đề song song: Pocket Encyclopedia.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.003 T550Đ.

80. Zarela's Veracruz

Tác giả: Martinez, Zarela; Mendelson, Anne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Houghton Mifflin 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Sample text | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 641.5972 Z109E.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L