Tìm thấy 77 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The cuisine of Việt Nam nourishing a culture

Tác giả: Jackson, Annabel; Hàm Châu; Vân Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

2. Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 Tập 2

Tác giả: Đào Thị Diến; Đào Thị Diến; Đỗ Hoàng Anh; Hoàng Thị Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 H100N.

3. Văn hóa dân gian Dừa Lạng

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2011Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

4. Văn hóa Việt Nam nhìn từ Mỹ thuật Tập 1

Tác giả: Chu Quang Trứ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 726.09597 V115H.

5. Tet - The Vietnamese lunar new year

Tác giả: Hữu Ngọc; Cohen, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

6. Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười

Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu; Nguyễn Hữu Hiếu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.5 V115H.

7. Huế với đời sống văn hoá gia tộc

Tác giả: Lê Nguyễn Lưu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 929.095 H507V.

8. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số những giá trị đặc sắc Tập 1 Một số thành tố văn hóa dân gian

Tác giả: Phan Đăng Nhật; Phan Đăng Nhật.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 V115H.

9. Wandering through Vietnamese culture

Tác giả: Hữu Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Thế giới 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398 V114H.

10. Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Tác giả: Trần Ngọc Thêm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 306 C460S.

11. Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa phong tục tập quán, hội và lễ hội dân tộc Việt Nam, văn hoá Việt Nam qua các thời kỳ

Tác giả: Thu Huyền; Ái Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 394.269 T310H.

12. Bàn về thực tiễn của Trung Hoa cùng với Francois Jullien

Tác giả: Chieng, Andre; Hoàng Ngọc Hiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Quảng Nam Nxb. Đà Nẵng 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 B105V.

13. Việt Nam học Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998 T.3

Tác giả: Đặng Nguyên Anh; Đỗ Đức Chi; Đỗ Đức; Đỗ Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 390 V308N.

14. Văn hóa truyền thống của người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng

Tác giả: Triệu Thị Mai; Triệu Thị Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.59712 V115H.

15. The ancient civilization of Vietnam

Tác giả: Nguyễn Văn Huyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7 TH200A.

16. Chìa khóa thành công Cẩm nang văn hóa giao tiếp ứng xử cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả: Hoàng Gia Media Group.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 CH301C.

17. Việt Nam on the path of rennewal

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 303.48 V308N.

18. Văn hóa dân gian Dân tộc Hà Nhì

Tác giả: Chu Thùy Liên; Chu Thùy Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa dân tộc 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398 V115H.

19. Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty

Tác giả: Nguyễn Mạnh Quân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho mượn 174 GI-108T.

20. Nhà Trần trong văn hóa Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 398.09 NH100TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L