Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A study on some English - Vietnamese cross - cultural differences in refusing Graduation thesis

Tác giả: Ngyễn Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

2. Cross culture studies: Giving compliment in America - English and Vietnamese Graduation thesis

Tác giả: Nguyễn Thu Ngọc; Huỳnh Thị Ái Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [306.44 CR434C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 306.44 CR434C.

3. Problems in the cultural interferences through nonverbal or nonvocal communication between American and Vietnamese Assignment language and culture - Granduation paper

Tác giả: Tran Thị Thu Thuy; Nguyen Van Chien.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 PR418-O] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 PR418-O.

4. Some American - Vietnamese cross - cultural differences in using title and names to address Graduation thesis

Tác giả: Nguyen Thanh Thuy; Huynh Thi Ai Nguyen; Pham Hoang Nguyen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 S429E] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 S429E.

5. Nghiên cứu hàm ý văm hóa con số trong tiếng Hán hiện đại - So sánh với tiếng Việt (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Nguyễn Hương Chà; Phạm Ngọc Hàm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 NGH305C.

6. Sơ lược về ảnh hưởng của yếu tố văn hóa trong quá trình dịch ngôn ngữ quảng cáo (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Nguyễn Vân Anh; Nguyễn Văn Đổng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 S460L.

7. Tìm hiểu sơ lược về văn hóa đặt tên của người Trung Quốc (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Trần Ngọc Yến; Nguyễn Văn Đổng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 T310H.

8. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh)

Tác giả: Phùng Thị Thanh Mai; Th.s: Lê Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 X126D.

9. Sơ lược về những thành ngữ được cấu thành từ các yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc. (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Nguyễn Diệu Huyền; ThS. Bùi Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 S460L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L