Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Living in America a popular culture reader

Tác giả: Covell, Scott F; Murray, Patricia Y.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mountain View, Calif. Mayfield Pub. Co. 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 L300V.

2. Multitude cross-cultural readings for writers

Tác giả: Divakaruni, Chitra Banerjee.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill Companies 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 M500L.

3. The meaning of difference American constructions of race, sex and gender, social class, and sexual orientation : a text/reader

Tác giả: Rosenblum, Karen E; Rosenblum, Karen Elaine; Travis, Toni-Michelle.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306 M200N.

4. Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival

Tác giả: Hofstede, Geert H; Hofstede, Gert Jan; Minkov, Michael.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010Nguồn trực tuyến: Publisher description | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho đọc T1 306 C510T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L