Tìm thấy 146 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal Dùng cho sinh viên đại học, học sinh khá giỏi, giáo viên dạy tin học

Tác giả: Nguyễn Tô Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (5).

2. Thiên nhiên trong ca dao trữ tình đồng bằng Bắc Bộ

Tác giả: Đặng Thị Diệu Trang; Đặng Thị Diệu Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.209597 TH305N.

3. Hơamon Bahnar Giơlơng

Tác giả: Hà Giao; Đinh Lưu; Hà Giao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.59754 H460A.

4. Bài tập luyện thi viết tiếng Anh 45 test

Tác giả: Nguyễn Thái Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2001Nhan đề song song: Writing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425.070 B103T.

5. Văn hóa dân gian Quảng Bình Tập I Địa danh

Tác giả: Nguyễn Tú.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 45 V115H.

6. Hồn quê Việt, như tôi thấy

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Quang Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.209597 H454Q.

7. Công tác xã hội Lý thuyết và thực hành

Tác giả: Trần Đình Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 C455T.

8. Giáo trình tham vấn tâm lý

Tác giả: Trần Thị Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 GI-108T.

9. Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lạng, Cao Bằng

Tác giả: Nguyễn Thị Yên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 12 Đ462S.

10. Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số Nghệ An

Tác giả: Quán Vi Miên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.209 TR527K.

11. Hệ thống nghệ thuật của sử thi Tây nguyên

Tác giả: Phạm Nhân Thành; Phạm Nhân Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.2095976 H250T.

12. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số những giá trị đặc sắc Tập 1 Một số thành tố văn hóa dân gian

Tác giả: Phan Đăng Nhật; Phan Đăng Nhật.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 V115H.

13. Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt

Tác giả: Minh Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 H561D.

14. Biểu trưng trong tục ngữ Người Việt

Tác giả: Nguyễn Văn Nở; Nguyễn Văn Nở.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.909597 B309T.

15. Lịch sử và lý thuyết xã hội học Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Ngọc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 301 L302S.

16. Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang

Tác giả: Ma Ngọc Hướng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 163 H110QU.

17. Văn hóa dân gian Tày - Nùng ở Việt Nam

Tác giả: Hà Đình Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398 V115H.

18. Đồng dao và ca dao cho trẻ em Sưu tầm, nghiên cứu tuyển chọn

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.8 Đ455D.

19. 1000 câu hát đưa em ở Long An

Tác giả: Trịnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.809 M458N.

20. Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên

Tác giả: Nguyễn Văn Siêm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 618.92 T120B.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L