Tìm thấy 49 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những trắc nghiệm tâm lý T.1 Trắc nghiệm về trí tuệ

Tác giả: Ngô Công Hoàn; Nguyễn Thị Kim Quý; Nguyễn Thị Thanh Bình.

Ấn bản: In lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 155.2 NH556TR.

2. Nhập môn toán cao cấp Giáo trình cao đẳng sư phạm

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học sư phạm 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512 NH123M.

3. Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường Cuốn sách dành cho nhà giáo ở mọi bậc

Tác giả: Lâm Quang Thiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học sư phạm 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 371 Đ400L.

4. Giáo trình Hán ngữ T.3, Quyển thượng

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; Đinh Đức Đạm; Đinh Thị Thanh Nga; Trần Đức Lân; Vũ Thị Hồng Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI108TR.

5. Đại số đại cương Giáo trình cao đẳng sư phạm

Tác giả: Hoàng Xuân Sính Đ103S; Trần Phương Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512 Đ103S.

6. Giáo trình Hán ngữ Bổ sung bài tập đáp án T.1 Quyển Hạ

Tác giả: Trần Đức Lâm; Trần Thị Thanh Liêm; Trần Trà My.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. NXB. Đại học sư phạm 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI-108T.

7. 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Quang Ân; Lê Thị Ninh; Nguyễn Đức Chiến; Nguyễn Đức Thìn; Phan Thị Măng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

8. Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495 NG454NG.

9. Giáo trình quản lí giáo dục hòa nhập

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư Phạm 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 372.12 GI-108T.

10. Bản mệnh của lí thuyết Văn chương và cảm nghĩ thông thường

Tác giả: Compagnon, Antoine; Đặng Anh Đào; Lê Hồng Sâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Đại học Sư phạm 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 844 B105M.

11. Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương

Tác giả: Phan Trọng Ngọ; Dương Diệu Hoa; Nguyễn Nhân Ái; Nguyễn Thị Mùi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 150 PH105TR.

12. Giáo trình công tác xã hội nhóm Dùng cho sinh viên ngành công tác xã hội

Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 GI-108TR.

13. Từ vựng tiếng anh theo chủ điểm Dùng cho trình độ A,B,C; Dùng cho học sinh, sinh viên

Tác giả: Xuân Bá; Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học sư phạm 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T550V.

14. Bài giảng công tác xã hội Lý thuyết và thực hành công tác xã hội trực tiếp

Tác giả: Cao Thị Tô Hoài; Hoàng Thị Thu Dung; Phạm Huy Dũng; Trần Hải Bình; Trần Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 301 B103GI.

15. Cấu trúc thông tin và trật tự cú pháp Qua các phương tiện nhấn mạnh về mặt thông tin trong tiếng Anh và tiếng Việt

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (20). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C125TR.

16. Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Từ lọt lòng đến 6 tuổi

Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết; Đinh Thị Kim Thoa; Nguyễn Thị Như Mai.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NXb.Đại học Sư phạm 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 155.4 T120L.

17. 82 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Đỗ Quang Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 324.25 GI-108T.

18. Địa lý kinh tế -xã hội thế giới Toàn cảnh địa lí kinh tế - xã hội thế giới và một số quốc gia, khu vực tiêu biểu

Tác giả: Ông Thị Đan Thanh.

Ấn bản: In lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 910.9 Đ301L.

19. Những trắc nghiệm tâm lý T.2 Trắc nghiệm về nhân cách

Tác giả: Ngô Công Hoàn; Nguyễn Thị Kim Quý; Nguyễn Thị Thanh Bình.

Ấn bản: In lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 155.2 NH556TR.

20. Giáo trình Hán ngữ T.3, Quyển hạ

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; Đinh Đức Đạm; Đinh Thị Thanh Nga; Trần Đức Lân; Vũ Thị Hồng Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L