Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tâm trạng của người mới về hưu

Tác giả: Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP.HCM Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn; Dương Thị Hồng; Trần Huy Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

3. Các mô hình tăng trưởng và dự báo kinh tế : Lý thuyết và thực nghiệm Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Thị Cành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 C101M.

4. Kinh tế vĩ mô phân tích

Tác giả: Phạm Chung; Trần Văn Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

5. Tomato toeic compact part 5 and 6

Tác giả: Amen IV, Henry; Boswell, John; Choi I-ryeong; Kim Jiyeon; Lê Huy Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T429T.

6. Tomato toeic compact part 3 and 4

Tác giả: Amen, Henry; Boswell, John; Hyejeong, Lee; Lê Huy Lâm; Miyeong, Lee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T429T.

7. Giải toán trên máy tính casio FX 500MS, FX 570MS các lớp 10,11,12

Tác giả: Nguyễn Trường Chấng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

8. Tài chính công Sách tham khảo

Tác giả: Cung Trần Việt; Hoàng Công Gia Khánh; Nguyễn Thị Cành; Trương Quang Thông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103C.

9. Tâm trạng của người mới về hưu

Tác giả: Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 155.67 T120T.

10. Tomato toeic compact part 1 and 2

Tác giả: Amen, Henry; Boswell, John; Hyejeong, Lee; Juhui, Park; Lê Huy Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 428 T429T.

11. Cơ chế tỷ giá ở Việt Nam Chặng đường hai thập niên đổi mới

Tác giả: Phạm Văn Năng; Tỉ giá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,2011 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 C460C.

12. Course inh Translation and Interpretation of English

Tác giả: Dương Ngọc Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 2007Nhan đề dịch: Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng anh.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

13. Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 2007Nhan đề dịch: Interpreting Techniques English - Vietnamse, Vietnamese - Enghish.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

14. Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển hoà nhập xã hội dựa vào cộng đồng: Cơ hội và thách thức

Tác giả: Nhiểu tác giả.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017Nhan đề dịch: The 3rd international conference: Developing an inclusive society through community based approach: Opportunities and challenges.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 362 H452T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L