Tìm thấy 57 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 毛泽东自传珍稀书影图录

Tác giả: 程宸.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 国家图书馆出版社 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 程000宸.

2. 美哉世博 : 上海世博场馆掠影

Tác giả: 尹小林.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 国家图书馆出版社 2010Nhan đề song song: The wonders of Expo 2010 Shanghai China.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 尹000小.

3. 轻松教汉语 :汉语课堂教学实用技巧72法

Tác giả: 杨文惠.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 世界图书出版公司 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 轻000松.

4. 新华写字字典

Tác giả: 商务印书馆辞书研究中心.

Ấn bản: (第二版)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 商务印书馆出版社 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 新000华.

5. 汉语量词图解词典 (汉英版)

Tác giả: 陈如; 商务印书馆世界汉语教学研究中心.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 商务印书馆出版社 2012Nhan đề dịch: Picture dictionary of Chinese measure words (Billingual Chinese-English).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 P300D.

6. 新华成语词典

Tác giả: 商务印书馆辞书研究中心.

Ấn bản: (第二版)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 商务印书馆出版社 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 新000华.

7. 现代汉语词典 (第6版))

Tác giả: 邓守信; 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 商务印书馆出版社 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 现000代.

8. 精选英汉汉英词典 (第4 版))

Tác giả: 吴景荣; 朱原; 王良碧.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 商务印书馆出版社 2010Nhan đề dịch: Concise English-Chinese Chinese-English dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 精000选.

9. 汉语口语词词典

Tác giả: 施光亨.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 商务印书馆出版社 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

10. 中国古典文学趣读 (英文)

Tác giả: 李廉凤.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 社五洲传播出版社 2009Nhan đề dịch: Fun with Classical Chinese Literature: Shi Poem.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 895.1 F500W.

11. 中国古典文学趣读 (英文)

Tác giả: 李廉凤.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 社五洲传播出版社 2009Nhan đề dịch: Fun with Classical Chinese Literature: Shi Poem.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 895.1 F500W.

12. 외국인을 위한 한국어 문법 1

Tác giả: 김정숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 국립 커뮤니케이션북스 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.7 한000국.

13. 외국인을 위한 한국어 문법 2

Tác giả: 김정숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 국립 커뮤니케이션북스 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.7 한000국.

14. 연세 한국어 읽기 1

Tác giả: 연세대학교 한국어학당.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 연세대학교출판부 2007Nhan đề dịch: Yonsei Korean reading.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 연000세.

15. 연세 한국어 읽기 2

Tác giả: 연세대학교 한국어학당.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 연세대학교출판부 2007Nhan đề dịch: Yonsei Korean reading.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 연000세.

16. 연세 한국어 읽기 4

Tác giả: 연세대학교 한국어학당.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 연세대학교출판부 2007Nhan đề dịch: Yonsei Korean reading.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 연000세.

17. 연세 한국어 읽기 3

Tác giả: 연세대학교 한국어학당.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 연세대학교출판부 2007Nhan đề dịch: Yonsei Korean reading.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 연000세.

18. 연세 한국어 읽기 5

Tác giả: 연세대학교 한국어학당.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 연세대학교출판부 2007Nhan đề dịch: Yonsei Korean reading.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 연000세.

19. 연세 한국어 6-2 : 6과-10과

Tác giả: 연세대학교 한국어학당.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 연세대학교출판부 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.7 연000세.

20. 연세 한국어 6-1 : 1과-5과

Tác giả: 연세대학교 한국어학당.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 연세대학교출판부 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.7 연000세.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L