Tìm thấy 86 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 中国梦

Tác giả: 李君如.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.951 中000国.

2. 木头里的东方

Tác giả: 石映照.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 北京 新世界 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 745.51 木000头.

3. 来自百姓的歌声

Tác giả: 王洋; 桔子.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2009Nhan đề song song: Chorous singing from the people.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.244 来000自.

4. 青铜的历史

Tác giả: 向中华.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 931 青000铜.

5. 创造生命的奇迹: 抗癌故事

Tác giả: 韩林涛; 叶丹阳-; 李彥青-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2009Nhan đề dịch: Miracles of life: Challenging cancer.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.99 创000造.

6. 志愿者在行动

Tác giả: 编著; 张春侠.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2009Nhan đề song song: Volunteer campaigns in China.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 324.251 志000愿.

7. 한국어 음운론

Tác giả: 강옥미.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 태학사 2008Nhan đề dịch: Korean phonology .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.7 한000국.

8. 朱鎔基講話實錄

Tác giả: 朱鎔基.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 人民出 版社 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.6 朱000鎔.

9. 毎日の聞きとり50日下 :中級日本語音声教材 Vol. 1,2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本 凡人社 2010Nhan đề dịch: Every day listening in 50 days: listening tasks for intermediate students .Trạng thái: Không có ĐKCB

10. 教師用日本語教育ハンドブック6 発音 : 改訂版/(Ngữ âm)

Tác giả: 国際交流基金日本語国際センター.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 凡人社, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

11. 경희 한국어 문법. 1

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2014Nhan đề song song: Get it Korean Grammar 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee - Ngữ pháp 1.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7.

12. 경희 한국어 문법. 5

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề dịch: Get it Korean Grammar 5.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.75 G207I.

13. 경희 한국어 문법. 4

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Grammar 4 .Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Ngữ pháp 4.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

14. 경희 한국어 쓰기. 5

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Writing 5.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 5.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

15. 경희 한국어 쓰기. 3

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2014Nhan đề song song: Get it Korean Writing 3.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 3.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

16. 경희 한국어 읽기 1

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2014Nhan đề song song: Get it Korean: Reading.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 1.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

17. 경희 한국어 읽기 5

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Reading 5.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 5.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2). Dừng lưu thông (1).

18. 경희 한국어 읽기 6

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Reading 6.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 6.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

19. 경희 한국어 말하기. 4

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề dịch: Get it Korean Speaking.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 G207I.

20. 경희 한국어 말하기. 1

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề dịch: Get it Korean Speaking.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 G207I.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L