Tìm thấy 30 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. An introduction to family social work

Tác giả: Collins, Donald; Coleman, Heather; Jordan, Catheleen.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Belmont, CA Brooks/Cole, Cengage Learning 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.82 I-312R.

2. Human Resource Management in a Business Context

Tác giả: Price, Alan.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia Cengage Learning Business Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.3 H511A.

3. Moral issues in business

Tác giả: Shaw, William H; Barry, Vincent E.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 174.4 M400R.

4. Management Theory and Practice

Tác giả: Cole, G. A; Kelly, Phil.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London Cengage Learning EMEA 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 M105A.

5. Quantitative Techniques

Tác giả: Lucey, Terry.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia Cengage Learning 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658 QU105T.

6. Introduction to Entrepreneurship

Tác giả: Kuratko, Donald F.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Canada South-Western Cengage Learning 2009Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

7. Leadership and Management for RMIT University

Tác giả: Andrew J., DuBrin; Robert N., Lussier; Christopher, Achua.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia Cengage Learning Australia 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

8. Life Pre-Intermediate/ B1: Teacher's Book

Tác giả: Hill, David A.

Ấn bản: English-English ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK Cengage Learning 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 L300F.

9. Life Upper Intermediate/ B2: Teacher's Book

Tác giả: Hill, David A.

Ấn bản: English-English ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK Cengage Learning 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 L300F.

10. Introduction to the theory of computation

Tác giả: Sipser, Michael.

Ấn bản: 3rd Ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA : Course Technology Cengage Learning, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.1 I-311T.

11. Information technology project management

Tác giả: Schwalbe, Kathy.

Ấn bản: Revised Seventh editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Cengage Learning 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.404 I-311F.

12. Reading Explorer 2

Tác giả: MacIntyre, Paul; Bohlke, David.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.072 R200D.

13. Listening & Notetaking Skills (with Audio script) Level 1

Tác giả: Dunkel, Patricia A; Lim, Phyllis L.

Ấn bản: 4thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.3 L313T .

14. Listening & Notetaking Skills : Level 2

Tác giả: Lim, Phyllis L; Smalzer, William.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, Inc, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.3 L313T.

15. Listening & Notetaking Skills : Level 3

Tác giả: Patricia A. Dunkel; Frank P. Pialorsi.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.3 L313T .

16. Reading Explorer 1

Tác giả: Douglas, Nancy; Bohlke, David.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.072 R100D.

17. Reading Explorer 3

Tác giả: Douglas, Nancy; Bohlke, David.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.072 R200D.

18. Reading Explorer 4

Tác giả: MacIntyre, Paul; Bohlke, David.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.072 R200D.

19. Reading Explorer 5

Tác giả: Douglas, Nancy; Bohlke, David; Huntley, Helen; Rogers, Bruce; Macintyre, Paul.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2015Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

20. Reading Explorer Foundations

Tác giả: Chase, Rebecca Tarver; Bohlke, David.

Ấn bản: 2nd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.072 R200D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L