Tìm thấy 273 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. C.Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập Các học thuyết về giá trị thặng dư T.26; P.2

Tác giả: Mác, C; Ăng-ghen, Ph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 M101C.

2. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý kinh tế các văn bản pháp luật về tài chính T.2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H250TH.

3. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Tác giả: Mac, C.

Ấn bản: Ttái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 324.259 T527NG.

4. Hồ Chí Minh toàn tập 1924-1930 T.2

Tác giả: Hồ Chí Minh.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4346 H450C.

5. Hệ tư tưởng Đức

Tác giả: Mác. C.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 190 H250T.

6. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng xã hội trong ngân sách nhà nước

Tác giả: Nguyễn Văn Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

7. Tìm hiểu về Thương mại điện tử Sách tham khảo

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 380 T310H.

8. Hồ Chí Minh toàn tập 1966-1969 T.12

Tác giả: Hồ Chí Minh.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4346 H450C.

9. C.Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập Thư từ; Tháng giêng 1856- tháng chạp 1859 T.29

Tác giả: Mác, C; Ăng-ghen, Ph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 M101C.

10. Chống Đuy-Rinh

Tác giả: Ph.Ăng-Ghen.

Ấn bản: tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 100 CH455Đ.

11. C.Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập Tháng giêng 1854 - tháng riêng 1855 T.10

Tác giả: Mác, C; Ăng-ghen, Ph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 M101C.

12. Biện chứng của tự nhiên

Tác giả: Ăng-ghen, PH.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc Gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 100 B305CH.

13. Luật doanh nghiệp tư nhân. Luật công ty. Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Luật phá sản doanh nghiệp. Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế Văn bản mới nhất

Tác giả: -- Việt Nam (CHXHCN)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1994Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

14. Các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 342 C101Q.

15. Hỏi đáp về tổ chức thương mại thế giới WTO

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 382 H428Đ.

16. C.Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập Tháng Bảy 1857 - tháng Mười một 1860 T.14

Tác giả: Mác, C; Ăng-ghen, Ph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 M101C.

17. C.Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập Thư từ; Tháng mười 1864- tháng chạp 1867 T.31

Tác giả: Mác, C; Ăng-ghen, Ph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 M101C.

18. Lút - Vích Phoi - ơ - Bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức

Tác giả: Ăng - Ghen, PH.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 100 L522V.

19. Các nghị quyết của Trung ương Đảng 1996-1999 Sách phục vụ thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội IX

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 324.259 C100NGH.

20. C.Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập Tháng năm 1883 - tháng chạp 1889 T.21

Tác giả: Mác, C; Ăng-ghen, Ph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 M101C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L