Tìm thấy 386 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Sinh lý bệnh Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Văn Đình Hoa; Đỗ Hoà Bình; Phạm Đăng Khoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 616.07 S312L.

2. Đại số 1 Giáo trình và 600 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 5

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Tường; Nguyễn Văn Nghị.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

3. Kỹ thuật ghép nối máy vi tính T.1 Ghép nối máy vi tính với thiết bị ngoài thông dụng

Tác giả: Nguyễn Mạnh Giang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

4. Bài tập đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

5. Vietnamese studies: No.4 -1993

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 900.597 V308N.

6. Hình học Giáo trình và 400 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 7

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Chi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 516.076 GI108TR.

7. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C T.1

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Tác giả; .

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

8. Giáo trình Marketing căn bản

Tác giả: Trần Minh Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 GI108TR.

9. Hướng dẫn sử dụng Foxbase+

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trung tâm giao lưu quốc tế về văn hoá giáo dục, khoa học 1993Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

10. Đại số 2 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 6

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Mai Văn Được; Ngô Ánh Tuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

11. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

12. Modem truyền số liệu

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 004.6 M400Đ.

13. Lý sinh Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phan Sỹ An; Đoàn Thị Giáng Hương; Phan Thị Lê Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 612 L600S.

14. Hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học và cao đẳng Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 378.007 H411Đ.

15. Kiến trúc máy tính

Tác giả: Nguyễn Đình Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 004.16 K305T.

16. Vệ sinh phòng bệnh Dùng cho các trường trung cấp y tế; Mã số:T.10.Y4; T.01.Y4

Tác giả: Trần Văn Dần; Nguyễn Thị Bích Liên; Vũ Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 614.4 V250S.

17. Tìm đường trong mê cung: Tuyển các bài toán tin cho học sinh giỏi có hướng dẫn và toàn văn chương trình

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 519 T310Đ.

18. Bách khoa thư bệnh học T.4

Tác giả: Phạm Song.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo Dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 616.003 B102K.

19. Giáo trình tin học văn phòng : Lý thuyết và bài tập

Tác giả: Nguyễn Tiến; Nguyễn Văn Hoài; Trương Cẩm Hồng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 004 GI108TR.

20. Lịch sử thế giới cổ đại

Tác giả: Lương Ninh; Đặng Quang Minh; Đinh Ngọc Bảo; Nghiêm Đình Vỳ; Nguyễn Gia Phu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 908.07 L302S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L