Tìm thấy 386 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sinh lý bệnh Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Văn Đình Hoa; Đỗ Hoà Bình; Phạm Đăng Khoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 616.07 S312L.

2. Đại số 1 Giáo trình và 600 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 5

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Tường; Nguyễn Văn Nghị.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

3. Kỹ thuật ghép nối máy vi tính T.1 Ghép nối máy vi tính với thiết bị ngoài thông dụng

Tác giả: Nguyễn Mạnh Giang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

4. Bài tập đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

5. Vietnamese studies: No.4 -1993

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 900.597 V308N.

6. Hình học Giáo trình và 400 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 7

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Chi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 516.076 GI108TR.

7. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C T.1

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Tác giả; .

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

8. Giáo trình Marketing căn bản

Tác giả: Trần Minh Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 GI108TR.

9. Hướng dẫn sử dụng Foxbase+

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trung tâm giao lưu quốc tế về văn hoá giáo dục, khoa học 1993Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

10. Đại số 2 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 6

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Mai Văn Được; Ngô Ánh Tuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

11. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

12. Modem truyền số liệu

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 004.6 M400Đ.

13. Lý sinh Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phan Sỹ An; Đoàn Thị Giáng Hương; Phan Thị Lê Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 612 L600S.

14. Hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học và cao đẳng Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 378.007 H411Đ.

15. Kiến trúc máy tính

Tác giả: Nguyễn Đình Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 004.16 K305T.

16. Vệ sinh phòng bệnh Dùng cho các trường trung cấp y tế; Mã số:T.10.Y4; T.01.Y4

Tác giả: Trần Văn Dần; Nguyễn Thị Bích Liên; Vũ Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 614.4 V250S.

17. Tìm đường trong mê cung: Tuyển các bài toán tin cho học sinh giỏi có hướng dẫn và toàn văn chương trình

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 519 T310Đ.

18. Bách khoa thư bệnh học T.4

Tác giả: Phạm Song.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo Dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 616.003 B102K.

19. Giáo trình tin học văn phòng : Lý thuyết và bài tập

Tác giả: Nguyễn Tiến; Nguyễn Văn Hoài; Trương Cẩm Hồng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 004 GI108TR.

20. Lịch sử thế giới cổ đại

Tác giả: Lương Ninh; Đặng Quang Minh; Đinh Ngọc Bảo; Nghiêm Đình Vỳ; Nguyễn Gia Phu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 908.07 L302S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L