Tìm thấy 69 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The American journey Buiding a nation

Tác giả: Appleby, Joyce; Brinkley, Alan; McPherson, James M. -- National Geographic Society (U.S.)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

2. Glencoe The reader's choice Course 2

Tác giả: Copelend, Jeffrey-; Chin, Beverly Ann-; Dudzinski, Mary Ann.

Ấn bản: California ed .Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,2002 Glencoe. McGraw-Hill. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

3. Contemporary Mathematics in Context: A Unified Approach Course 2 part B

Tác giả: Coxford, Arthur F; Christian R. Hirsch; James T. Fey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510 C430M.

4. Contemporary Mathematics in Context: A Unified Approach Course 2 part B

Tác giả: Coxford, Arthur F; Christian R. Hirsch; James T. Fey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510 C430M.

5. North Carolina science voyages Grade 6

Tác giả: Biggs, Alton; Feather, Ralph M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 500 N434T.

6. Introduction to computer science using java

Tác giả: Liberty, Jesse; Quirk, Kent; Weiss, Seth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... Glencoe. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.13 I-312TR.

7. Marketing essentials

Tác giả: Farese, Lois Schneider; Kimbrell, Grandy; Woloszyk, Carl A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe / McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M100R.

8. Creative living

Tác giả: Glosson, Linda R; Janis P. Meek; Linda G. Smock.

Ấn bản: 6th edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 367 CR200T.

9. Young living

Tác giả: Clayton, Nanalee.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mission Hills, Calif. Glencoe/McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 640 Y400U.

10. Electricity principles and applications

Tác giả: Fowler, Richard J.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.3 E201E.

11. American history the modern era since 1865

Tác giả: Ritchie, Donald A.

Ấn bản: Teacher’s wraparound ed., multimedia ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

12. Parenting-reward & Responsibilities

Tác giả: Hildebrand, Verna.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Glencoe/McGraw-hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.874 P109E.

13. The gregg reference manual

Tác giả: Sabin, William A; William A. Sabin.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe / McGraw - Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 G314G.

14. Business English at work

Tác giả: Jaderstrom, Susan; Miller, Joanne.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Glencoe/McGraw-Hill 2003Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.066 B500S.

15. Contemporary Mathematics in Context: A Unified Approach Course 3 part B

Tác giả: Coxford, Arthur F; Christian R. Hirsch; James T. Fey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510 C430M.

16. Economic legal & political systems with civics responsibilities and citizenship

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus. Glencoe/ McGraw Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.9 E201-O.

17. Economics principles and practices

Tác giả: Clayton, Gary E. -- Glencoe/McGraw-Hill

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Glencoe/McGraw-Hill 2001Nhan đề song song: Glencoe economics principles and practices.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201-O.

18. Business management Real-world applications & connections

Tác giả: Rue, Leslie W; Byars, Lloyd L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 B500S.

19. Technology of machine tools

Tác giả: Krar, Stephen F; Check, Albert F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.9 T201N.

20. Literature The reader's Choice

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus. Glencoe/ McGraw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 L300T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L