Tìm thấy 94 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Thực hành trên Macromedia Flash, Macromedia DreamWeaver Sổ tay học nhanh

Tác giả: Thành Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 TH552H.

2. Thực hành dựng hình trong 3Dmax 2008

Tác giả: Thanh Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 T550H.

3. Hot Key phím tắt - phím nóng

Tác giả: Phú Hưng, Hải Nam; Hải Nam; Phú Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 H435K.

4. Luyện viết diễn đạt tiếng Hoa T.1

Tác giả: Gia Linh; Tiếng Trung Quốc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Hồng Đức 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 L527V.

5. Học nhanh cách tạo hòm thư điện tử ( Gmail, Email ) và cách gửi-nhận Email

Tác giả: Công Thọ, Thanh Hải; Công Thọ; Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 H419NH.

6. Quản trị học

Tác giả: Nguyễn Hải Sản.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Hồng Đức 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105T.

7. Phần cứng máy vi tính

Tác giả: Phú Hưng; Ngọc Thiện.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.5 PH121C.

8. Học nhanh cách bảo trì và nâng cấp máy tính

Tác giả: Đức Tùng; Phú Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004 H419NH.

9. AutoCad 2008

Tác giả: Thành Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.2 A-111C.

10. Thực hành Tin học văn phòng

Tác giả: Phạm Ngọc Châu; Phạm Ngọc Châu; Phạm Ngọc Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 TH552H.

11. Nhập môn tin học căn bản

Tác giả: Phú Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 NH117M.

12. Life book 1 Cuốn sách cuộc đời : Dành cho những người bình thường nhưng dám ước mơ và đi về phía trước

Tác giả: Trần Quang Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

13. 101 thủ thuật cao cấp với Linux

Tác giả: Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 M458TR.

14. Powerpoint 2007 học biết ngay

Tác giả: Thành Hải; Công Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.52 P400W.

15. Sổ tay HTML và JavaScirpt Phần 1 Sổ tay thiết kế HTML

Tác giả: Phú Hưng, Quang Anh; Phú Hưng; Quang Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 S450T.

16. Word 2007 học biết ngay

Tác giả: Thành Hải; Phú Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.52 W400R.

17. Từ điển Nhật - Việt - Việt - Nhật

Tác giả: Vương Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

18. Cẩm nang Chat - Mesenger và cách tạo Email, Gmail, Blog trên Internet

Tác giả: Công Bình; Công Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 C120N.

19. Từ điển Nhật Việt - Việt Nhật

Tác giả: Vương Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tiền Giang Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

20. Học nhanh soạn thảo văn bản trên word 2007

Tác giả: Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 H419NH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L