Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Decision support and data warehouse systems

Tác giả: Mallach, Efrem.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin/McGraw-Hill 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 D201-I.

2. Cases in collective bargaining & industrial relations a decisional approach

Tác giả: Hilgert, Raymond L.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Irwin/McGraw Hill 1999Nhan đề song song: Cases in collective bargaining and industrial relations.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 344.730 C100S.

3. The economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 9th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin / McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 E201-O.

4. Corporate finance

Tác giả: Ross, Stephen A.

Ấn bản: 6th.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... Irwin / McGraw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C434P.

5. Object oriented systems development

Tác giả: Bahrami, Ali.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-418J.

6. Contemporary management

Tác giả: Jones, Gareth R; George, Jennifer M; Hill, Charles W. L.

Ấn bản: International ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin/McGraw-Hill 2000Nhan đề song song: Management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 C430T.

7. Accounting, information technology, and business solutions

Tác giả: Hollander, Anita Sawyer; Cherrington, J. Owen; Denna, Eric L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA Irwin/McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.1 F313H.

8. Microsoft office XP Vol.1

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'leary, Linda I.-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin / McGraw - Hill 2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

9. Business an integrative approach

Tác giả: Fry, Fred L; Hattwick, Richard E; Stoner, Charles R.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Irwin/McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 B500S.

10. Study guide for use with fundamental financial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Thomas P; McNair, Frances M; Olds, Philip R.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... Irwin/McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 ST500D.

11. Financial analysis with an electronic calculator

Tác giả: White, Mark A.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.004 F105A.

12. Microeconomics

Tác giả: Colander, David C.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass Irwin/McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

13. Pension planning pension, profit-sharing, and other deferred compensation plans

Tác giả: Allen, Everett T.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Irwin/McGraw-Hill 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 P203S.

14. Computer accounting with Peachtree complete 2004 for Microsoft windows Release 11.0

Tác giả: Yacht, C.

Ấn bản: 8th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin / McGraw - Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 C429P.

15. Internet business models and strategies text and cases

Tác giả: Afuah, Allan; Tucci, Christopher L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin/McGraw-Hill 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 I-312E.

16. Strategic management concepts and cases

Tác giả: Thompson, Arthur A; Strickland, A. J. (Alonzo J.).

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Irwin McGraw Hill 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

17. Microsoft Excel 2000

Tác giả: Sarah E, Hutchinson; Coulthard, Glen J.

Ấn bản: Complete ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin/McGraw-Hill 2000Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.369 M302R.

18. Study guide for use with fundamental managerial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Cindy D; Olds, Philip R; Tsay, Bor-Yi.

Ấn bản: 3 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 ST500D.

19. Microsoft word 2002 Introductory edition

Tác giả: J. O' Leary, Timothy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin / McGraw - Hill 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

20. Corporate finance

Tác giả: Ross, Stephen A; Randolph W. Westerfield; Stephen A. Ross.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... Irwin / McGraw - Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C400R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L