Tìm thấy 55 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Financing technology's frontier decision-making models for investors and advisors

Tác giả: Shanley, Richard P.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 F311A.

2. Yes, you can time the market!

Tác giả: Stein, Benjamin; DeMuth, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 Y601S.

3. Digital signal and image processing

Tác giả: Bose, Tamal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.3 D300G.

4. The star guide Learn how to read the night sky star by star

Tác giả: Kerrod, Robin.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 523.8 ST109G.

5. How to feed friends and influence people the Carnegie Deli : a giant sandwich, a little deli, a huge success

Tác giả: Parker, Milton; Freeman, Allyn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 641.5 H435T.

6. Introduction to wireless systems

Tác giả: Shankar, P. M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.382 I-312R.

7. Building big profits in real estate a guide for the new investor

Tác giả: Timmerson, Wade; Caplan, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 B510D.

8. Alchemy of a leader combining Western and Japanese management skills to transform your company

Tác giả: Rehfeld, John E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 A103C.

9. Ready, set, explore

Tác giả: Barron, Marlene; Young, Karen Romano.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley & Sons 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.23 R200D.

10. How to prevent food poisoning a practical guide to safe cooking, eating, and food handling

Tác giả: Scott, Elizabeth; Sockett, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley 1998Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.19 H435T.

11. Handbook of numerical heat transfer

Tác giả: Minkowycz, W. J; Murthy, Jayathi; Sparrow, E. M. (Ephraim M.).

Ấn bản: 2nd ed. edited by W.J. Minkowycz, E.M. Sparrow, J.Y. Murthy ; with editorial assistance by John P. Abraham.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 536.02 H105B.

12. Reminiscences of a stock operator

Tác giả: Lefevre, Edwin.

Ấn bản: Illustrated ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 R202-I.

13. Chef's book of formulas, yields, and sizes

Tác giả: Schmidt, Arno.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 641.5 CH200F.

14. Business valuation body of knowledge exam review and professional reference

Tác giả: Pratt, Shannon P.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 B500S.

15. Forbes to the limits pushing yourself to the edge--in adventure and in business

Tác giả: Clash, James M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2003Nhan đề song song: To the limits.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F434B.

16. The maverick and his machine Thomas Watson, Sr., and the making of IBM

Tác giả: Maney, Kevin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 M100V.

17. The legal dictionary for bad spellers

Tác giả: Kay, Joe; Linfield, Jordan L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. J. Wiley & Sons, Inc. 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 340.03 L200G.

18. Operating system concepts

Tác giả: Silberschatz, Abraham; Gagne, Greg; Galvin, Peter B.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, NJ J. Wiley & Sons 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.4 O-434E.

19. Awakening the leader within a story of transformation

Tác giả: Cashman, Kevin; Forem, Jack.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A100W.

20. Einstein a life

Tác giả: Brian, Denis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 530.092 E201S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L