Tìm thấy 71 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Turbo C

Tác giả: Leblanc, Gerald; Lê Văn Doanh.

Ấn bản: In lần 2 có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

2. Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành

Tác giả: Nguyễn Bá Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 005.74 C460S.

3. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Tác giả: Đinh Mạnh Tường.

Ấn bản: In lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.7 C125TR.

4. 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C

Tác giả: Lê Văn Doanh; Lê Đình Anh; Trần Khắc Tuấn.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.74 M458TR.

5. Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc.

Ấn bản: In lần thứ nhất.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.8 C455NGH.

6. Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 Tập 1 Chương trình, đề tài Khoa học công nghệ (KC)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

7. Nhập môn lập trình ngôn ngữ C Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập

Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Đăng Hưng; Lê Đức Trung; Trần Việt Linh.

Ấn bản: In lần thứ 2.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho thanh lý 005.1 NH123M.

8. Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Tác giả: Nguyễn Nam Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.2 C125TR.

9. Đầu tư tài chính Bài giảng dùng cho sinh viên chuyên ngành tài chính - kế toán

Tác giả: Vũ Việt Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 Đ125T.

10. Lập trình bằng Turbo Pascal version 7.0

Tác giả: Mittelbach, Henning; Ngô Diên Tập.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

11. Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu

Tác giả: Hồ Đăng Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 S550D.

12. Cẩm nang thuật toán Tập 1: Các thuật toán thông dụng T.1 Các thuật toán thông dụng

Tác giả: Sedgewick, Robert; Dương Vũ Diệu Trà; Nguyễn Tiến Huy; Trần Đan Thư; Vũ Mạnh Tường.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 518 C120N.

13. Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO-9000

Tác giả: Nguyễn Quốc Cừ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Khoa học và kỹ thuật 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 QU102L.

14. Hệ mờ, mạng nơron và ứng dụng Tuyển tập các bài giảng

Tác giả: Bùi Công Cường; Nguyễn Doãn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 511.3 H250M.

15. Lý thuyết giá cả và sự vận dụng

Tác giả: Hirshleifer, Jack; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Văn Chất; Võ Trực Điền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 L600TH.

16. Nhập môn trí tuệ tính toán

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương; Lê Linh Phong; Prasad, Nadipuram R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2002Nhan đề song song: Computional Intelligence: Introduction.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 511.3 NH123M.

17. An toàn thông tin Mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu

Tác giả: Thái Hồng Nhị; Phạm Minh Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (11). Kho tài liệu: Kho mượn 005.8 A105T.

18. Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler

Tác giả: Đặng Thành Phu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 C101B.

19. Từ điển kinh tế kinh doanh Anh - Việt Khoảng 20.000 thuật ngữ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích; Nguyễn Đức Dủ; Nguyễn Khắc Minh; Nguyến Mạnh Tuân.

Ấn bản: Xb. lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

20. Lập trình hướng đối tượng với C++

Tác giả: Lê Đăng Hưng; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thuỷ; Tạ Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L