Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Democratic governance and social inequality

Tác giả: Brown, Amelia; Tulchin, Joseph S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 321.8 D202-O.

2. From promise to practice strengthening UN capacities for the prevention of violent conflict

Tác giả: Sriram, Chandra Lekha; Wermester, Karin. -- International Peace Academy

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 341.5 FR429P.

3. Latin America's economic development confronting crisis

Tác giả: Dietz, James L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.98 L110-I.

4. The president's cabinet gender, power, and representation

Tác giả: Borrelli, MaryAnne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. L. Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 352.24 PR206-I.

5. Security in the Caribbean Basin the challenge of regional cooperation

Tác giả: Espach, Ralph H; Tulchin, Joseph S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. L. Rienner Publishers 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 S201U.

6. Economic development, social order, and world politics with special emphasis on war, freedom, the rise and decline of the West, and the future of East Asia

Tác giả: Weede, Erich.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.9 E201-O.

7. Women and civil war impact, organizations, and action

Tác giả: Kumar, Krishna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.4 W429E.

8. The self-determination of peoples community, nation, and state in an interdependent world

Tác giả: Danspeckgruber, Wolfgang F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.1 S201F.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L