Tìm thấy 48 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tác động xã hội của cải cách kinh tế tới các doanh nghiệp ở Việt Nam trường hợp nghiên cứu khảo sát tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Đăng Doanh; Đinh Hiền Minh; Nguyễn Minh Tú; Nguyễn Tuệ Anh; Nguyễn Trung Vũ; Nguyễn Văn Vỵ; Vũ Nguyệt Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Lao động 1996Nhan đề song song: Social impact of economic reform on the enterprices in Vietnam: The case of Hanoi and Hochiminh city.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 T101Đ.

2. Tư vấn quản lý Sách dùng cho các nhà doanh nghiệp T.I

Tác giả: Nguyễn Trọng Thể.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Lao động 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658 T550V.

3. Bài tập và bài giải kế toán quản trị

Tác giả: Phan Đức Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb Lao động Xã hội 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 657.076 B103T.

4. Bài tập và bài giải kế toán quản trị

Tác giả: Phan Đức Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb Lao động Xã hội 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

5. Luật quảng cáo, luật giá

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Lao động, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 343.597 L504Q.

6. Mô hình kinh doanh nhóm

Tác giả: Pigneur, Yves; Clark, Tim; Hazen, Bruce; Diệp Ngô.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2017Nhan đề song song: Business Models for Teams.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

7. Luật đấu thầu, Luật cạnh tranh & giải đáp một số tình huống thường gặp về hoạt động đấu thầu, chào hàng cạnh tranh

Tác giả: Vũ Thu Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 L504Đ.

8. Bình luận luật hôn nhân và gia đình (Biên soạn theo các tài liệu mới nhất)

Tác giả: Nguyễn Thị Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 B312L.

9. Cẩm nang công tác an toàn, vệ sinh, sức khỏe lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giải đáp một số tình huống thường gặp

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 344.597 C120N.

10. Luật quản lý ngoại thương : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Lao động, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.597 L504Q.

11. Luật thi hành án dân sự

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Lao động, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 347.597 L504T.

12. Luật hợp tác xã

Tác giả: Minh Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Lao động, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 L504H.

13. Luật tổ chức toà an nhân dân (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2015)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Lao động, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 347.597 L504T.

14. Luật trọng tài thương mại

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346 L504TR.

15. Luật phá sản

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346 L504PH.

16. Luật thương mại

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346 L504TH.

17. Luật sở hữu trí tuệ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 L504S.

18. Luật doanh nghiệp (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2015)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 L504D.

19. Luật giáo dục nghề nghiệp (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2015)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 344.597 L504G.

20. Luật kinh doanh bất động sản (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2015)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Lao động, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 L504K.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L