Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bài tập điền từ tiếng Anh 55 bài trình độ A, 55 bài trình độ B, 55 bài trình độ C

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

2. Văn học Pháp thế kỷ XX

Tác giả: Brunel, Patrick; Nguyễn Văn Quảng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. NXb.Thế giới 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 840 V115H.

3. English sample tests for non - language students T.1

Tác giả: Nguyễn Quang; Lương Công Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Thế giới 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 E204S.

4. Đối thoại giữa các nền văn hoá

Tác giả: Sénghor, Leopold Sédar; Hoàng Thạch; Ngô Hữu Long; Nguyễn Việt Liên; Trịnh Thu Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thế giới 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 306 Đ452TH.

5. Doanh nghiệp và đạo đức

Tác giả: Ballet, Jerome; Đinh Thuỳ Anh; Nguyễn Dương Thuận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thế giới 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 174 D408NG.

6. English sample tests for non - language students T.2

Tác giả: Nguyễn Quang; Lương Công Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thế giới 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 E204S.

7. Thiết kế giải pháp giá trị

Tác giả: Osterwalder, Alex; Pigneur, Yves; Smith, Alan; Nguyễn Thụy Khánh Chương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Thế Giới, 2016Nhan đề song song: Value proposition design.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

8. Tạo lập mô hình kinh doanh cá nhân : Phương pháp một trang giấy giúp tái sáng tạo sự nghiệp của bạn

Tác giả: Clark, Tim; Pigneur, Yves; Osterwalder, Alexander; Bùi Thị Thu Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Thế Giới, 2017Nhan đề song song: Business model you.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

9. Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh

Tác giả: Pigneur, Yves; Osterwalder, Alexander; Lưu Thị Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; NXB Thế Giới, 2017Nhan đề song song: Business Model Generation.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L